Tweedemonitor / Kamervraag / De sluiting van trimsalons voor dieren.De sluiting van trimsalons voor dieren.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00466

Vragen van de leden Van Esch en Wassenberg (beiden PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de sluiting van trimsalons voor dieren (ingezonden 13 januari 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Hond en kat mogen toch ontklit worden in de dierensalon»?1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat trimsalons voor dieren, na een sluiting van drie weken, vanaf 12 januari 2021 toch weer open mogen voor noodzakelijke zorg als het verwijderen van knopen en klitten in de vacht, die welzijns- en gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken?

Vraag 3

Kunt u bevestigen dat klanten de dieren niet naar de trimsalon mogen brengen, maar dat de trimmers de dieren zelf moeten ophalen en terugbrengen en kunt u toelichten waarom hiervoor is gekozen?

Vraag 4

Kunt u toelichten waarom een trimsalon wordt aangeduid als publieke ruimte, in tegenstelling tot bijvoorbeeld dierenpensions?

Vraag 5

Klopt het dat trimsalons veelal te klein zijn om voor overheidssteun in aanmerking te komen?

Vraag 6

Bent u bereid te onderzoeken hoe trimsalons geholpen kunnen worden de huidige lockdown financieel door te komen?

Vraag 7

Kunt u deze vragen, gezien de urgente situatie, binnen één week beantwoorden?


X Noot
1

NRC, 12 januari 2021, «Hond en kat mogen toch ontklit worden in de dierensalon», https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/12/trimmers-mogen-huisdieren-met-klitten-of-ontstekingen-nu-toch-in-de-salon-behandelen-a4027190

Indiener

Eva van Esch (PvdD)

Frank Wassenberg (PvdD)


Gericht

Carola Schouten (CU)


Access ( 18809 )

Publicatiedatum
13 januari 2021Gerelateerd

De sluiting van trimsalons voor dieren.

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Een alomvattend aanvalsplan om het risico op toekomstige overspringende zoönotische infectieziekten drastisch te verkleinen

Het bericht dat de provincie Drenthe toestemming heeft gegeven voor het afschieten van tientallen diersoorten op Groningen Airport Eelde

Ziekmakende giftige dampen in varkensstallen en het aanhoudende gedogen daarvan

Het uitblijven van maatregelen om dieren te beschermen bij de verwachte hittegolven

De stalbrand in Biezenmortel waarbij zeker 2500 varkens zijn omgekomen en over het lot van de varkens die de brand in hun stal hebben overleefd

De bescherming van dieren tegen de hitte

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl