Tweedemonitor / Kamervraag / De vaccinatie van dove of slechthorende zorgmedewerkers in De Gelderhorst en in het algemeenDe vaccinatie van dove of slechthorende zorgmedewerkers in De Gelderhorst en in het algemeen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00465

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de vaccinatie van dove of slechthorende zorgmedewerkers in De Gelderhorst en in het algemeen (ingezonden 13 januari 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de uitbraak van het coronavirus in het verzorgingshuis voor doven De Gelderhorst in Ede, waar in drie weken tijd elf mensen overleden zijn en het leger hulp moest bieden?1

Vraag 2

Is de uitbraak van het coronavirus op deze locatie inmiddels onder controle en zijn er voldoende maatregelen getroffen om de verspreiding tegen te gaan?

Vraag 3

Heeft doof- of slechthorendheid bij ouderen en medewerkers in dit verzorgingshuis er mede toe geleid dat het coronavirus zich snel heeft kunnen verspreiden? Zo ja, was dit te voorkomen geweest?

Vraag 4

Kunt u ingaan op de mate waarin de coronamaatregelen in zorgsituaties voldoende rekening houden met doof- of slechthorendheid bij ouderen en zorgmedewerkers?

Vraag 5

Bent u op de hoogte van signalen van doof of slechthorend zorgpersoneel bij de Gelderhorst dat moeite heeft om een afspraak te maken voor een vaccinatie omdat dit in eigen persoon telefonisch gedaan dient te worden?

Vraag 6

Bent u bereid in contact te treden met betrokken partijen om ervoor te zorgen dat ook doof of slechthorend zorgpersoneel zich zo snel mogelijk kan laten vaccineren, mede gelet op de hoge vaccinatiebereidheid die er bestaat onder medewerkers van De Gelderhorst?

Vraag 7

Kunt u ervoor zorgdragen dat het inplannen van een vaccinatie altijd direct mogelijk moet zijn, ook voor zorgpersoneel dat door doofheid, slechthorendheid of andere beperkingen moeite heeft om zelfstandig een telefonische afspraak te maken?

Vraag 8

Kunt u ervoor zorgdragen dat ook in het vervolgtraject waarbij andere doelgroepen zich kunnen laten vaccineren, direct voldoende mogelijkheden zijn om een vaccinatie in te plannen voor mensen die door doofheid, slechthorendheid of andere beperkingen moeite hebben zelfstandig een telefonische afspraak te maken?


X Noot
1

de Gelderlander, 8 januari 2021, «Buurtbewoners ondersteunen zwaar getroffen Gelderhorst door shirts met hartjes op te hangen» (https://www.gelderlander.nl/ede/buurtbewoners-ondersteunen-zwaar-getroffen-br-gelderhorst-door-shirts-met-hartjes-op-te-hangen~a8029a2e/).

Indiener

Vera Bergkamp (D66)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 18803 )

Publicatiedatum
13 januari 2021Gerelateerd

De vaccinatie van dove of slechthorende zorgmedewerkers in De Gelderhorst en in het algemeen

Nog steeds bestaande onduidelijkheid over het testbeleid

Het bericht dat zorgmedewerkers met corona toch moeten komen werken

Het bericht ‘Zorgmedewerkers willen voorrang bij coronatests nu wachttijden oplopen’?

De voorbereidingen voor vaccinatie tegen het coronavirus

De misstanden bij Thebe

De vaccinatiestrategie.

De vaccinatiestrategie

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl