Tweedemonitor / Kamervraag / Het ontbreken van chiropractors en osteopaten op de lijst van uitgezonderde contactberoepenHet ontbreken van chiropractors en osteopaten op de lijst van uitgezonderde contactberoepen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00378

Vragen van de leden Van den Berg (CDA) en Bergkamp (D66) aan de Minister voor Medische Zorg over het ontbreken van chiropractors en osteopaten op de lijst van uitgezonderde contactberoepen (ingezonden 12 januari 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht waaruit blijkt dat behandelingen door onder andere osteopaten voor sommige patiënten noodzakelijk lijken te zijn?1

Vraag 2

Kunt u nader toelichten waarom de beroepen van osteopaat en chiropractor niet in de lijst van uitgezonderde contactberoepen is opgenomen? Kunt u hierbij een duidelijkere verklaring geven waarom deze beroepen zijn uitgesloten dan die u in uw brief aan de Belangenvereniging Patiënten Chiropractie hebt gegeven?2

Vraag 3

Deelt u de mening dat het enkele feit dat een contactberoep zoals chiropractie niet onder de definitie valt van (para)medisch contactberoep, niet per definitie moet betekenen dat dit verboden moet worden gedurende de huidige lockdown? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Klopt het dat de zorg die osteopaten en chiropractoren verlenen, gelijkwaardig is aan de zorg van fysiotherapeuten? Waarom maakt u dan toch onderscheid?

Vraag 5

Klopt het dat behandelingen door chiropractors en osteopaten in onder andere Duitsland, België, Denemarken3 en het Verenigd Koninkrijk4 wel door mogen gaan? Zo ja, hoe verklaart u dit verschil met Nederland?

Vraag 6

Klopt het dat er geen alternatieven zijn voor dit soort behandelingen? Zo niet, wat voor alternatieve behandelingen ziet u voor deze patiënten?

Vraag 7

Realiseert u zich dat ook mensen die in de zorg werken, die we hard nodig hebben, gebruikmaken van de osteopathie en chiropractici en dit ook nodig hebben op (pijnvrij) te kunnen werken?

Vraag 8

Kunt u deze vragen voorafgaand aan het Notaoverleg Medisch Zorglandschap van 14 januari 2021 beantwoorden?


X Noot
1

PZC, 6 januari 2021, «Kevin (15) lijdt elke dag pijn. De osteopaat helpt, maar mag dat nu niet: «De ontstekingen vlammen weer op»».

X Noot
2

Bijlagen bij Kamerstuk 31 476, nr. 34.

X Noot
3

Dansk Kiropraktorforening, 16 december 2020, «Kiropraktorer lukker ikke ned» (https://www.danskkiropraktorforening.dk/nyheder/2020/kiropraktorer-lukker-ikke-ned/).

X Noot
4

British Chiropractic Association, 5 januari 2021, «Patient and public information: COVID-19» (https://chiropractic-uk.co.uk/patient-and-public-information-covid-19/).


Gerelateerd

Het ontbreken van chiropractors en osteopaten op de lijst van uitgezonderde contactberoepen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

De Fraude Signalering Voorziening (FSV)

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl