Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Voorstel: “Track & Trace” voor de Belastingdienst’Het bericht ‘Voorstel: “Track & Trace” voor de Belastingdienst’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00311

2021Z00311

(ingezonden 11 januari 2021)

Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Voorstel: “Track & Trace” voor de Belastingdienst’.

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Voorstel: “Track & Trace” voor de Belastingdienst’? 1)
  2. Herkent u zich in de situatie dat met enige regelmaat stukken naar de Belastingdienst worden gestuurd en daar wel aankomen maar vervolgens onvindbaar zijn of dat het lange tijd duurt voordat een contactpersoon wordt gekoppeld aan een vraag van een belastingplichtige? Zo nee, waar baseert u dat op en wilt u daarmee ook reageren op de in het artikel aangehaalde opinie?
  3. Heeft u kennisgenomen van de verschillende enquêtes onder leden van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en het Register Belastingadviseurs (RB) die keer op keer uitwijzen dat de bereikbaarheid van de Belastingdienst niet voldoende is, waarbij de grootste ergernis is dat brieven niet aankomen of zoekraken, onduidelijk is door wie de brieven behandeld worden en er niet altijd duidelijkheid is over de afhandeltermijnen? 
  4. Deelt u de mening dat de onduidelijkheid over onvindbare stukken zowel aan de kant van de klant als van de Belastingdienst onnodig veel tijd en capaciteit kost? Zo nee, waar baseert u dat op?
  5. Heeft u wel eens gesprekken gevoerd met particuliere bedrijven waar ‘track & trace’ een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering is en waarbij klanten (zowel particulier als zakelijk) een bestelling of andere dienstverlening precies kunnen volgen? Zo nee, waarom niet?
  6. Deelt u de mening dat een “track & trace” bij de Belastingdienst een zeer werkbaar en efficiënt middel kan zijn om procedures en afhandeling te bespoedigen en de doorlooptijden kan verminderen? Zo nee, waarom niet?
  7. Bent u bereid om een systeem van “track & trace” te introduceren, te beginnen met een tweetal pilots, waarbij een pilot is gericht op het onderdeel particulier en een pilot op het onderdeel zakelijk, bijvoorbeeld ‘vooroverleg mkb’? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u de Kamer voor het verkiezingsreces informeren over de opzet van de pilots?

1) Booij Bikkers, 5 januari 2021 (https://www.booijbikkers.nl/nieuws/voorstel-track-trace-voor-de-belastingdienst/)

Indiener

Helma Lodders (VVD)


Gericht

Hans Vijlbrief (D66)


Access ( 18773 )

Publicatiedatum
11 januari 2021Gerelateerd

Het bericht ‘Voorstel: “Track & Trace” voor de Belastingdienst’

Het bericht ‘Ondernemers dupe van kwijtgeraakte pakketjes’

Het proces rond het Beeguidance document

De uitvoering van de motie inzake Magnitsky-sancties

Het bericht ‘Coronacrisis helpt minister Van Nieuwenhuizen van rekeningrijden af’.

Het basisjaar van de CORSIA

Opinie 7/2018 van de Europese databeschermingsautoriteit (EDPS) over het voorstel om vingerafdrukken op ID-kaarten op te nemen

Zonnepanelen op sociale huurwoningen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl