Tweedemonitor / Kamervraag / Koolmonoxide vergiftigingen door onveilige cv-ketelKoolmonoxide vergiftigingen door onveilige cv-ketel

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00306

 

2021Z00306

(ingezonden 11 januari 2021)

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Medische Zorg over koolmonoxide vergiftigingen door onveilige cv-ketel

 

 1. Kent u het bericht ‘tien personen ademen koolmonoxide in door defecte cv-ketel in Oost’?[1] Zo ja wat is hierop uw reactie?
 2. Is het waar dat het in deze casus gaat over een AGPO Ferroli CV-ketel? Kunt u toelichten om welk type het precies gaat?
   
 3. Gaat het om een pand in het bezit van een corporatie of andere verhuurder? Zo ja, kunt u dit toelichten?
 4. Is er, zoals aangekondigd in uw brief van 17 december 2020[2], door Ferroli een waarschuwing uitgebracht aan de bezitter  van deze AGPO Ferroli CV-ketels? Zo nee, waarom is dit niet gebeurd? Zo ja, wat is er met deze waarschuwing gedaan?
   
 5. Was deze ketel voorzien van een thermische beveiliging? Zo ja, wat is er dan toch misgegaan? Zo nee, waarom is deze beveiliging dan niet geplaatst?
 6. Wanneer is er het voor het laatst onderhoud gepleegd aan deze ketel?
   
 7. Is dit onderhoud gedaan volgens de herziene onderhoudsinstructies?
   
 8. Is het waar dat Ferroli niet verplicht is om thermische beveiliging aan te brengen bij de typen ketels Econpact, Ultima, MegaDense en MegaLux  en dit nog steeds een vrijwillige keuze van de consument is? [3] Zo ja, is dit niet in tegenspraak met uw brief van 4 oktober 2019, waarin verlangd wordt dat Ferroli deze ketels om laat bouwen?[4]
   
 9. Deelt u de mening dat de mededeling op de website van Ferroli dat “de thermische beveiliging gratis wordt meegeleverd bij elke onderhouds-set”[5] de suggestie wekt, dat de sensor niet direct, maar pas bij het eerstvolgende onderhoud kan worden geplaatst? Kunt u dit toelichten?
   
 10. Waarom is er nog geen EU-RAPEX-melding door de NVWA gedaan, zoals dat wél in het NEFIT TopLine-dossier is gedaan? Kunt u dit toelichten?
   
 11. Welke stappen gaat u ondernemen wanneer blijkt dat er opnieuw een falende AGPO-Ferroli ketel in het spel is? Kunt u dit antwoord toelichten?  
   
 12. Wilt u deze vragen apart beantwoorden en niet clusteren?

 

 

 

 

[1] Nu.nl, 4 januaari 2021, "Tien mensen hebben zondagavond te veel koolmonoxide ingeademd in een pand aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam-Oost."  https://www.nu.nl/amsterdam/6100017/tien-personen-ademen-koolmonoxide-in-door-defecte-cv-ketel-in-oost.html

[2] Brief regering, 17 december 2020, Stand van zaken voedsel- en productveiligheid, zaaknummer 26991-575

[3] Ferroli-nieuws, zonder datum, Thermische beveiliging voor cv-ketels van Ferroli van de typen AGPO Ferroli Econpact, MegaDens, Ultima of Megalux ketel https://www.ferroli.com/nl/news/thermischebeveiliging

[4] Brief regering, 4 oktober 2019, Voortgang NVWA onderzoek naar cv-ketels Agpo Ferroli, Kamerstuknummer 35022-15

[5] Ferroli-nieuws, zonder datum, Thermische beveiliging voor cv-ketels van Ferroli van de typen AGPO Ferroli Econpact, MegaDens, Ultima of Megalux ketel       https://www.ferroli.com/nl/news/thermischebeveiliging

 


Gerelateerd

Koolmonoxide vergiftigingen door onveilige cv-ketel

De NVWA en vervolgonderzoeken naar onveilige cv-ketels

Gevaarlijke AGPO Ferroli CV-ketels

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Wederom onveilige CV-ketels

Gevaarlijke typen Ferroli-cv- ketels

Het bericht ‘Overheid hanteert te ruime gifnormen voor sigaretten, extra risico volksgezondheid’

Het voorkomen van onveilige balkons

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl