Tweedemonitor / Kamervraag / Het pleidooi voor effectieve preventie van seksueel geweld.Het pleidooi voor effectieve preventie van seksueel geweld.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00237

2021Z00237

(ingezonden 8 januari 2021)

Vragen van de leden Wörsdörfer en Van Wijngaarden (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het pleidooi voor effectieve preventie van seksueel geweld.

  1. Bent u bekend met het pleidooi voor effectieve preventie van seksueel geweld, opgesteld door kenniscentrum Rutgers? 1)
  2. Is het nog steeds de planning, zoals toegezegd aan het lid Wörsdörfer tijdens het VSO (tweeminutendebat met mogelijkheid tot het indienen van een motie) over de Beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018 (31015-202) van 5 november 2020, dat de Kamer in januari 2021 per brief zal worden geïnformeerd over welke extra stappen gezet gaan worden op het gebied van preventie van seksueel geweld?
  3. Bent u bereid in de toegezegde brief tevens een reactie te geven op bovengenoemd pleidooi voor effectieve preventie van seksueel geweld? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.rutgers.nl/sites/rutgersnl/files/PDF/Pleidooi%20preventie%20seksueel%20geweld%20%28RGB%29%20DEF.pdf


Gerelateerd

Het pleidooi voor effectieve preventie van seksueel geweld.

Het melden van seksueel geweld

Het feit dat slachtoffers van seksueel geweld die een beroep doen op het Centrum Seksueel Geweld daarvoor hun eigen risico moeten aanspreken

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoek ‘Kwestie van lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’

Nederland als fiscaal doorsluisland en het nieuwe rulingbeleid

De toename van seksueel geweld tijdens de coronacrisis

Het bericht ‘Forse stijging aantal slachtoffers van kindermishandeling en seksueel geweld op chat tijdens corona’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl