Tweedemonitor / Kamervraag / De tijdelijke Bbz-compensatieregelingDe tijdelijke Bbz-compensatieregeling

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00234

2021Z00234

(ingezonden 8 januari 2021)

Vragen van het lid Van Beukering-Huijbregts (D66) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de tijdelijke Bbz-compensatieregeling

  1. Hoeveel gedupeerde ondernemers hebben een beroep gedaan op de tijdelijke compensatieregeling besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) die afliep op 1 juli 2020 en komt dit aantal overeen met het verwachtte aantal aanvragen?
  2. Hoeveel middelen waren begroot voor deze regeling en is het bedrag volledig benut?
  3. Is u bekend dat de groep gedupeerde Bbz-ondernemers uit de periode 2010-2014 niet in aanmerking komt voor de compensatieregeling Bbz?
  4. Is deze groep op een andere wijze gecompenseerd of ondersteund?
  5. Zijn er andere regelingen waar deze gedupeerde ondernemers een beroep op kunnen doen?
  6. Op welke wijze hebben gemeenten deze groep ondernemers ondersteund?
  7. In hoeverre bent u van mening dat deze groep gedupeerde ondernemers net als andere gedupeerde ondernemers in aanmerking had moeten komen voor de tijdelijke compensatieregeling en/of andere ondersteuning en kunt u die positie toelichten?
  8. Bent u bereid om te onderzoeken of en hoeveel gedupeerden gebruik zouden willen maken van de compensatieregeling als de regeling wordt uitgebreid voor deze groep?


Gerelateerd

De tijdelijke Bbz-compensatieregeling

Snelle toegang van zzp’ers tot het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

De TOZO

Het onterecht terugvorderen van toeslagen van zelfstandigen

De leenbijstand

De betrokkenheid van de minister-president bij de compensatieregeling voor gedupeerden van de toeslagenaffaire

De aanstaande evaluatie van de Wet Doorstroming Huurmarkt

De opmars van tijdelijke huurcontracten en de gevolgen daarvan

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl