Tweedemonitor / Kamervraag / Het belang van het openhouden van speeltuinenHet belang van het openhouden van speeltuinen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00183

2021Z00183

(ingezonden 7 januari 2021)

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Medische Zorg over het belang van het openhouden van speeltuinen

 

 

  1. Deelt u de mening dat het voor kinderen altijd van belang is om te bewegen en buiten te spelen, maar zeker ook in deze periode van lockdown, waarbij scholen gesloten zijn en stilzitten en veel gebruik van schermpjes extra op de loer ligt?
  2. Hoe beoordeelt u in dat licht het besluit van de Veiligheidsregio Hollands-Midden dat de speeltuinen per direct dicht moeten? 1)
  3. Geldt dit alleen voor deze, voor meerdere of alle Veiligheidsregio’s? Wat is het landelijke beeld ten aanzien van het sluiten of openblijven van (beheerde) speeltuinen?
  4. Bent u bekend met de richtlijnen van de landelijke brancheorganisatie voor speeltuinen, de Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties (NUSO), die met respect voor de momenteel geldende coronamaatregelen en in samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tot stand zijn gekomen? 2)
  5. Bent u van mening dat buitenspelen voor kinderen tot dertien jaar niet alleen gezond en leuk is, maar juist ook in deze bijzondere tijden voor de positieve ontwikkeling van kinderen van wezenlijk belang in zowel mentaal, sociaal als fysiek perspectief? Bent u van mening dat beheerde speeltuinen daarbij een wezenlijke functie vervullen, zeker in de wat grotere steden, en zeker voor de kinderen uit gezinnen die op of onder de armoedegrens leven?
  6. Hoe verhoudt de sluiting van beheerde speeltuinen zich tot uw opmerking in uw brief aan de Kamer waarin u schreef: 'Het vorige week aangekondigde Jeugdpakket kan tijdens de kerstvakantie gedeeltelijk plaatsvinden. Sportactiviteiten (bv. Wintergames) voor kinderen tot en met 17 jaar kunnen doorgaan, mits het onder begeleiding is en buiten plaatsvindt.'? 3) Als dit door kan gaan, waarom zouden beheerde speeltuinen dan moeten sluiten?
  7. Bent u van mening dat met inachtneming van de genoemde richtlijnen van NUSO kinderen gewoon gebruik zouden kunnen maken van beheerde speeltuinen? Zo ja, hoe gaat u daarvoor zorgen? Zou het bijvoorbeeld nodig zijn om voor beheerde speeltuinen een expliciete uitzondering te maken in artikel 4a.1 van de Regeling van 14 december 2020 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verzwaring van de maatregelen? Zo niet, waarom niet? Hoe dan wel?
  8. Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden?

 

 

1) Nu.nl, 21 december 2020, 'Alle speeltuinen in Leiden per direct dicht' (https://www.nu.nl/leiden/6098070/alle-speeltuinen-in-leiden-per-direct-dicht.html). 

2) NUSO, 15 december 2020, NUSO Protocol (https://www.nuso.nl/wp-content/uploads/2020/09/NUSO_Advies-speeltuinen_15-december.pdf).

3) Kamerstuk 25295, nr. 800. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Indiener

Michiel van Nispen (SP)


Gericht

Tamara van Ark (VVD)


Access ( 18735 )

Publicatiedatum
7 januari 2021
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl