Tweedemonitor / Kamervraag / Zorgcowboys die gemeenten op kosten jagenZorgcowboys die gemeenten op kosten jagen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00175

2021Z00175

(ingezonden 7 januari 2021)

Vragen van de leden Nijboer, Kerstens en Kuiken (allen PvdA) aan de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over zorgcowboys die gemeenten op kosten jagen

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Zorgcowboys jagen gemeenten op kosten’? (1)
  2. Ziet u dat er zorgcowboys actief zijn die mensen verslepen over het hele land om zorgboerderijen te beginnen in bijvoorbeeld Oost-Groningen?
  3. Ziet u dat dit ook speelt bij jeugdzorginstellingen? Is dit een van de redenen waarom jongeren eindeloos op wachtlijsten staan en ondermaatse zorg krijgen?
  4. Wat vindt u ervan dat negen op de tien gemeenten te weinig geld hebben voor bijstand, jeugdzorg en opvang? Bent u bereid hierover in actie te komen?
  5. Ziet u dat in Tynaarlo de gemeente onvoldoende financiële middelen heeft om de aanvullende kosten van mensen uit GGZ-instellingen te dragen? Deelt u de mening van de wethouder dat dit fouten in de wet zijn? Bent u bereid de wet aan te passen?
  6. Erkent u dat bij besluiten over de bouw van sociale huurwoningen hetzelfde probleem speelt? Hoe kan het dat ook daar gemeenten soms geen betaalbare huizen willen bouwen, omdat ze bang zijn op te draaien voor de sociale voorzieningen en daarvoor van het Rijk te weinig middelen krijgen?
  7. Erkent u dat dit komt doordat het kabinet onvoldoende middelen beschikbaar stelt en gemeenten financieel in de touwen hangen?
  8. Wat gaat u doen om te voorkomen dat gemeenten steeds meer genoodzaakt zijn zorgbehoevenden te weren?
  9. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat alle mensen die zorg nodig hebben deze ook krijgen en zij geen speelbal worden van het gebrek aan financiering vanuit het Rijk?

(1) Dagblad van het Noorden, 6 januari 2020, 'Zorgcowboys jagen Groningse en Drentse gemeenten op kosten, met 'dure inwoners' geïmporteerd uit de Randstad' https://www.dvhn.nl/groningen/Zorgcowboys-jagen-gemeenten-op-kosten-26334207.html


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl