Tweedemonitor / Kamervraag / Het ophalen van ondersteuningsverklaringen voor nieuwe partijenHet ophalen van ondersteuningsverklaringen voor nieuwe partijen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00074

2021Z00074

(ingezonden 5 januari 2021)

Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ophalen van ondersteuningsverklaringen voor nieuwe partijen.

  1. Heeft u kennisgenomen van het feit dat er meerdere gemeenten zich niet aan de richtlijnen van het ministerie houden aangaande het afleggen van ondersteuningsverklaringen, zoals die beschreven zijn in de brief van 14 december jl. gericht aan alle burgemeesters, waarin u schrijft dat de gemeente de kiezer zonder afspraak de gelegenheid moet bieden de ondersteuningsverklaring af te leggen?
  2. Bent u van mening dat gemeenten zich aan de geldende richtlijnen vanuit het ministerie dienen te houden?
  3. Weet u dat, onder andere de gemeenten Woerden, Wijchen, Hollands Kroon, meerdere gemeenten in Limburg, Westerkwartier en Rijswijk, bij de aanvang van het verzamelen op 4 januari jl. zich niet aan de richtlijnen hielden?
  4. Bent u van mening dat door deze gang van zaken het democratische proces wordt belemmerd voor nieuwe partijen die mee willen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen?
  5. Kunt u met onmiddellijke ingang ervoor zorgen dat alle gemeenten nogmaals worden aangeschreven zich wel aan de geldende richtlijnen te houden?
  6. Bent u het eens dat door deze situatie de periode voor het verzamelen van de ondersteuningsverklaringen dient te worden verlengd?


Gerelateerd

Het ophalen van ondersteuningsverklaringen voor nieuwe partijen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat de VS Nederland zou willen helpen Syriëgangers terug te halen

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht ‘Ouderen onwetend over huurtoeslag; ANBO schiet te hulp’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De uitvoering van de Wet tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

De bouwprojecten op Bonaire die koraalvernietiging/ecocide kunnen veroorzaken

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl