Tweedemonitor / Kamervraag / De second opinion voor nabestaandenDe second opinion voor nabestaanden

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00069

2021Z00069

(ingezonden 5 januari 2021)

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over de second opinion voor nabestaanden

  1. Herinnert u zich nog de motie van het lid Van Nispen en de motie van het lid Van Toorenburg die aanleiding hebben gegeven tot de pilot met een second opinion bij het Openbaar Ministerie in Noord-Holland? 1) 2) 3)
  1. Wanneer kan de Kamer de evaluatie van die pilot tegemoetzien?
  1. Is de bejegening van nabestaanden bij het verkrijgen van een second opinion bij twijfel aan de doodsoorzaak de laatste jaren volgens u verbeterd? Zo ja, waar blijkt dat uit? Kent u de signalen dat deze bejegening van nabestaanden nog steeds te wensen overlaat?
  1. Bent u ervan op de hoogte dat een tweede inzagemoment van het politiedossier door nabestaanden, hun raadspersoon en eventuele deskundigen geregeld verhinderd wordt, omdat daar vaak de noodzaak niet van in wordt gezien? Bent u ervan op de hoogte dat deskundigen niet namens de nabestaanden inzage krijgen in het politiedossier, met het argument dat niet uitgesloten zou kunnen worden dat deze deskundigen - al dan niet publiekelijk - (ongefundeerde) beschuldigingen zouden uiten? Wat vindt u daarvan? 
  1. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat deze behandeling van nabestaanden verbeterd wordt, inclusief het recht op een second opinion en inzage in het politiedossier, niet alleen op papier maar vooral ook in de praktijk?

1) Kamerstuk 34 550 VI, nr. 42

2) Kamerstuk 33 552, nr. 46

3) Kamerstuk 33 552, nr. 55


Gerelateerd

De second opinion voor nabestaanden

Het bericht ‘Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt’

Het bericht ‘Eerste uitkeringen slachtoffers en nabestaanden NS-transporten’ en over het bericht ‘NS komt overlevenden en nabestaanden Holocaust financieel tegemoet’

De uitzending van Kassa 'Nabestaanden dupe van niet-transparante uitvaartondernemers'

De ondersteuning van nabestaanden van vliegramp MH17 bij de afwikkeling van schade

Het verstrekken van een kopie van het onderzoeksdossier aan nabestaanden

Het bericht ‘Boek over politieonderzoek Nicole van den Hurk moet worden aangepast’

Het artikel ‘Nabestaanden houden steeds vaker orgaandonatie tegen’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl