Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid De Roon over risico’s voor het MH17-onderzoekAntwoord op vragen van het lid De Roon over risico’s voor het MH17-onderzoek

Keywords:
Zaaknummer: 2021D31084

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid over risico’s voor het MH17-onderzoek (ingezonden 11 augustus 2021).

Antwoord van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), mede namens Minister van Buitenlandse Zaken (ontvangen 26 augustus 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht «Gerechtigheid voor slachtoffers in gevaar» na ontslag MH17-toponderzoeker?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Deelt u de mening dat deze berichtgeving zeer verontrustend is en dat door Nederland aan Oekraïne duidelijk moet worden gesteld dat verwacht wordt dat aan het onderzoek topprioriteit wordt gegeven? Wat gaat u doen om dat te bevorderen?

Antwoord 2

Het kabinet benadrukt het belang van waarheidsvinding, gerechtigheid en rekenschap voor het neerhalen van vlucht MH17 voortdurend, ook in de bilaterale contacten met Oekraïne, zowel op ambtelijk als politiek niveau. Hierbij wordt sinds 17 juli 2014 nauw en intensief met de Oekraïense autoriteiten samengewerkt. De afgelopen jaren zijn er diverse personele wisselingen geweest bij het onderdeel van het Oekraïense Openbaar Ministerie dat belast is met het MH17 onderzoek. Deze personele wisselingen hebben echter geen impact gehad op de prioritering en voortgang van het onderzoek. Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat ook nu de samenwerking met het Oekraïense Openbaar Ministerie ten aanzien van het MH17 onderzoek onverminderd goed is.

Vraag 3

Wanneer en hoe bent u op de hoogte gesteld van het terzijde schuiven en/of ontslag van de Oekraïense aanklager die leiding gaf aan het MH17-onderzoek?

Antwoord 3

Signalen van deze personele wisseling aan de kant van het Oekraïense Openbaar Ministerie zijn de afgelopen weken via diverse kanalen ontvangen.

Vraag 4

Kunt u de berichtgeving over problemen in de leiding van het onderzoek aan Oekraïense zijde bevestigen?

Antwoord 4

Nee, zie ook het antwoord op vraag 2.

Vraag 5

Wilt u uw ambtgenoten om opheldering vragen, in het bijzonder hoe en door wie nu verder aan Oekraïense zijde leiding wordt gegeven aan het MH17-onderzoek?

Antwoord 5

Het is niet aan het kabinet om zich te mengen in de interne personele aangelegenheden van het Oekraïense Openbaar Ministerie. Wel blijft het kabinet in de contacten met de Oekraïense autoriteiten, ook op het hoogste niveau, het belang van de goede samenwerking met Oekraïne in het kader van het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 benadrukken.

Vraag 6

Wilt u deze vragen beantwoorden voor 24 augustus a.s?

Antwoord 6

In verband met afstemming met meerdere partijen is dit niet mogelijk gebleken.


X Noot
1

NOS.nl, 10 augustus 2021, «Gerechtigheid voor slachtoffers in gevaar» na ontslag MH17- toponderzoeker (https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2393403-gerechtigheid-voor-slachtoffers-in-gevaar-na-ontslag-mh17-toponderzoeker).

Antwoord op

Risico’s voor het MH17-onderzoek (11 Augustus 2021)
Reactietijd: 15 dagen

Indiener

Ferdinand Grapperhaus (CDA)

Sigrid Kaag (D66)


Gericht

Raymond de Roon (PVV)


Access ( 23412 )

Publicatiedatum
26 Augustus 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl