Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden De Roon en Fritsma over het bericht dat Nederland deelneemt aan een militaire oefening in de Westelijke SaharaAntwoord op vragen van de leden De Roon en Fritsma over het bericht dat Nederland deelneemt aan een militaire oefening in de Westelijke Sahara

Keywords:
Zaaknummer: 2021D26986

Vragen van de leden De Roon en Fritsma (beiden PVV) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over het bericht dat Nederland deelneemt aan een militaire oefening in de Westelijke Sahara (ingezonden 10 juni 2021).

Antwoord van Minister Bijleveld-Schouten (Defensie), mede namens Minister van Buitenlandse Zaken (ontvangen 2 juli 2021).

Vraag 1

Klopt het dat Nederland met andere westerse landen deelneemt aan de oefening «African Lion 2021» die van 7 tot 18 juni plaatsvindt in Marokko, Senegal en Tunesië?1

Antwoord 1

Ja, Nederland neemt op uitnodiging van USAREURAF deel aan de oefening JOINT AFRICAN LION 21.

Vraag 2

Klopt het dat een deel van deze militaire oefening wordt gehouden in de door Marokko bezette Westelijke Sahara?

Antwoord 2

Nee, de in opdracht van United States Africa Command (USAFRICOM) door USAREURAF georganiseerde oefening JOINT AFRICAN LION 21 vindt volgens USAFRICOM niet plaats in de Westelijke Sahara.

Vraag 3

Bent u voornemens Nederlandse militairen naar de Westelijke Sahara te sturen, of zijn ze daar al aanwezig voor deze militaire oefening?

Antwoord 3

Nee, zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 4

Erkent u Marokko’s annexatie van de Westelijke Sahara nu Nederland deelneemt aan een oefening die deels in de Westelijke Sahara plaatsvindt?

Antwoord 4

Zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 5

Waarom heeft u de Kamer niet geïnformeerd over deze politiek gevoelige oefening, de mogelijke Nederlandse betrokkenheid en recente perikelen rond de Westelijke Sahara?

Antwoord 5

Zie het antwoord op vraag 2. Daarnaast is het niet gebruikelijk om de Kamer over de Nederlandse deelname aan militaire oefeningen te informeren.

Vraag 6

Indien Nederlandse militairen deelnemen, wilt u ze dan onmiddellijk uit deze militaire oefening terugtrekken en naar huis sturen?

Antwoord 6

Nee, zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 7

Wilt u Nederland in de toekomst ook niet laten oefenen in de Westelijke Sahara noch in Marokko dat al jaren weigert criminelen en illegalen uit Nederland terug te nemen?

Antwoord 7

Zie het antwoord op vraag 2. Per oefening wordt onderzocht of de doelstellingen van meerwaarde zijn voor de operationele gereedheid van de Nederlandse Krijgsmacht en passen binnen het Nederlands buitenlands beleid. Voor toekomstige deelname blijft dit het uitgangspunt.


X Noot
1

The Arab Weekly, 1 juni 2021, «In major boost to Morocco’s position, Western powers join US in «African Lion» exercise in Western Sahara» (https://thearabweekly.com/major-boost-moroccos-position-western-powers-join-us-african-lion-exercise-western-sahara) en: The Times, 31 mei 2021, «Spain snubs US war games in Africa because of dispute with Morocco over Western Sahara» (https://www.thetimes.co.uk/article/spain-snubs-us-war-games-in-africa-because-of-dispute-with-morocco-over-western-sahara-jpkgmjctm).


Indiener

Ank Bijleveld-Schouten (CDA)

Sigrid Kaag (D66)


Gericht

Raymond de Roon (PVV)

Sietse Fritsma (PVV)


Access ( 22820 )

Publicatiedatum
2 Juli 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl