Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Verhoeven en Diertens over het delen van genetisch testmateriaal van Nederlanders met de Verenigde Arabische EmiratenAntwoord op vragen van de leden Verhoeven en Diertens over het delen van genetisch testmateriaal van Nederlanders met de Verenigde Arabische Emiraten

Keywords:
Zaaknummer: 2021D17255

Vragen van de leden Verhoeven en Diertens (beiden D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het delen van genetisch testmateriaal van Nederlanders met de Verenigde Arabische Emiraten (ingezonden 24 september 2020).

Antwoord van Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 12 mei 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Lab in Abu Dhabi gaat Nederlandse coronatests analyseren»?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

In welk stadium zijn de onderhandelingen op dit moment met de laboratoria in de Verenigde Arabische Emiraten?

Antwoord 2

De onderhandelingen over het versturen van materiaal naar de Verenigde Arabische Emiraten zijn inmiddels stopgezet.

Vraag 3, 4, 5, 6, 7

Op welke wijze valt de verwerking van genetisch materiaal, in dit geval bijzondere persoonsgegevens, door een laboratorium in de Verenigde Arabische Emiraten, onder Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

Wordt gekeken naar het anonimiseren of pseudonimiseren van het genetisch materiaal zodat dit niet herleidbaar is tot individuen? Zo nee, waarom niet?

Staan de Verenigde Arabische Emiraten op de lijst met derde landen met een passend beschermingsniveau voor internationale overdracht van gegevens, en die dus goedgekeurd zijn door de Europese Commissie? Zo nee, welke maatregelen zult u dan moeten nemen alvorens een overdracht van deze bijzondere persoonsgegevens mogelijk zijn?

Kunt u de zorgen wegnemen dat er een kans bestaat op misbruik van genetisch materiaal met andere doeleinden – zoals bijvoorbeeld in het strafrecht of met betrekking tot toelating tot het land?

Informeert u de Kamer nader als de contracten met de laboratoria in de Verenigde Arabische Emiraten eenmaal zijn afgerond?

Antwoord 3, 4, 5, 6. 7

Er is zeer intensief en constructief gekeken naar alle aspecten die u noemt en ook zijn verschillende oplossingen verkend om alle privacy- en beschermingsrisico’s af te dekken. Er was sprake van een beperkt restrisico, en aangezien op dat moment ook al andere, meer duurzame oplossingen waren gevonden om de testcapaciteit te vergroten, is besloten de onderhandelingen stop te zetten.


Indiener

Hugo de Jonge (CDA)


Gericht

Kees Verhoeven (D66)

Antje Diertens (D66)


Access ( 21847 )

Publicatiedatum
12 Mei 2021Gerelateerd

De impact van het eenzijdig aangescherpte wapenexportbeleid voor de concurrentiepositie van de Nederlandse defensie-industrie

Het delen van genetisch testmateriaal van Nederlanders met de Verenigde Arabische Emiraten.

De uitvoer van 57 miljoen kogelpatronen aan de Verenigde Arabische Emiraten

Het VN-rapport waarin wordt geconstateerd dat diverse landen het VN-wapenembargo tegen Libië schenden

Doorvoer van munitie naar de Verenigde Arabische Emiraten

Banken die op grond van de FATCA-wetgeving financiële dienstverlening weigeren aan Nederlanders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit

De artikelen op de website van New Insights Consulting 'Arabische lessen op de werkvloer' en 'Politie Weert geslaagd voor Arabische taal en cultuur'

Het bericht 'Onveilige sfeer op modeschool AMFI: "Een docent vergeleek mijn Arabische model met een seriemoordenaar"'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl