Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Simons over de arrestatie van zeven personen op de MolukkenAntwoord op vragen van het lid Simons over de arrestatie van zeven personen op de Molukken

Keywords:
Zaaknummer: 2021D16976

Vragen van het lid Simons (BIJ1) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de arrestatie van zeven personen op de Molukken (ingezonden 14 april 2021).

Antwoord van Minister Blok (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 11 mei 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de brief die u is toegestuurd door Umar Santi, de Minister van Buitenlandse Zaken van de Republik Maluku Selatan (RMS) in ballingschap op 8 april 2021?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2 en 3

Bent u bereid om op het verzoek van de heer Santi in te gaan om bij de Indonesische ambassadeur in Nederland te informeren naar de reden van de arrestatie van de zeven in de brief genoemde personen? Waarom wel of waarom niet?

Het gevangen zetten van activisten voor het op vreedzame wijze kenbaar maken van hun politieke overtuiging is een schending van artikel 2 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, geratificeerd door zowel Nederland als Indonesiƫ; als dit artikel is geschonden, tot welke maatregel(en) ziet u zich genoodzaakt?

Antwoord 2 en 3

Voor zover bekend zitten drie van de zeven personen nog gevangen en zouden zij worden beschuldigd van verraad. De normale Indonesische rechtsgang lijkt te worden gevolgd en Nederland mengt zich in beginsel niet in de rechtsgang van andere landen. De Nederlandse ambassade in Jakarta zal de zaak nauw blijven volgen.

In algemene zin spreekt Nederland in contacten met de Indonesische regering, zowel bilateraal als in EU-verband, wel herhaaldelijk zijn bezorgdheid uit over de mensenrechtensituatie in het land, waaronder vrijheid van meningsuiting. Dit gebeurde meest recent nog in politieke consultaties op hoogambtelijk niveau in november 2020. Ook in toekomstige contacten zal Nederland aandacht blijven vragen voor de mensenrechtensituatie in Indonesiƫ en hoe deze zich verhoudt tot internationale verdragen die Indonesiƫ heeft geratificeerd, zoals het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.

Antwoord op

De arrestatie van zeven personen op de Molukken. (14 April 2021)
Reactietijd: 27 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Sylvana Simons (BIJ1)


Access ( 21818 )

Publicatiedatum
11 Mei 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl