Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Moorlag over het bericht ‘Ruzie tussen Nederland en Frankrijk bedreigt banen in Roden’Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Moorlag over het bericht ‘Ruzie tussen Nederland en Frankrijk bedreigt banen in Roden’

Keywords:
Zaaknummer: 2021D07877

Vragen van de leden Nijboer en Moorlag (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over behoud van banen in Roden (ingezonden 28 januari 2021).

Antwoord van Minister Van ’t Wout (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 22 februari 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Ruzie tussen Nederland en Frankrijk bedreigt banen in Roden»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Klopt het dat er ruzie is tussen Nederland en Frankrijk over het bedrijf Photonis?

Antwoord 2

Nee. De Nederlandse overheid heeft goed en frequent contact met de Franse staat over de ontwikkelingen rondom het bedrijf Photonis.

Vraag 3

Deelt u de zorgen over de werkgelegenheid in Roden?

Antwoord 3

Het kabinet is van mening dat de werkgelegenheid bij de vestiging van Photonis in Roden naar verwachting op de middellange en lange termijn beter geborgd is bij een verkoop door de huidige eigenaar. Dit is ook de boodschap die ik heb overgebracht aan de Franse Minister van Economie en Financiën. De opties waar de Franse staat nu naar kijkt zullen hier ook blijk van moeten geven.

Vraag 4

Bent u bereid zich in te spannen zodat er geen werkgelegenheid in Roden verloren gaat?

Antwoord 4

Het kabinet heeft nadrukkelijk oog voor de hoogwaardige kennisontwikkeling en werkgelegenheid in de regio rondom Roden. Het ecosysteem rond de Rijksuniversiteit Groningen speelt hierbij een belangrijke rol en heeft in deze context uitdrukkelijk ook mijn aandacht. Hier zal het kabinet zich vanzelfsprekend voor inzetten.

Vraag 5

Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat het bedrijf niet in verkeerde handen valt?

Antwoord 5

Het kabinet heeft geen indicatie dat een onwenselijke overname van het bedrijf op dit moment aan de orde is. In de verschillende scenario’s blijft de inzet van Nederland hetzelfde; het borgen van de ontwikkeling van hoogwaardige kennis en R&D op beide locaties, de internationale concurrentiepositie van het bedrijf, wereldwijde markttoegang en de hiermee gemoeide werkgelegenheid. Hierover blijft Nederland in gesprek met de Franse staat.

Vraag 6

Deelt u de mening dat de discussie over het bedrijf tot veel onzekerheid bij gezinnen leidt en dat er zo snel mogelijk zekerheid over de toekomst van het bedrijf en de daarbij behorende banen moet komen? Wilt u daaraan bijdragen?

Antwoord 6

Het kabinet begrijpt dat de discussie over het bedrijf tot onzekerheid leidt bij gezinnen die verbonden zijn aan Photonis. In eerste aanleg is het bestuur aan zet om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de toekomst van het bedrijf en daarmee de onzekerheid weg te nemen. Het kabinet zet zich hierbij in voor een oplossing die Photonis op de korte termijn duidelijkheid biedt en op de (middel)lange termijn bijdraagt aan een levensvatbaar economisch perspectief.


X Noot
1

RTV Drenthe, 26 januari 2021 «Ruzie tussen Nederland en Frankrijk bedreigt banen in Roden» (https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/166953/Ruzie-tussen-Nederland-en-Frankrijk-bedreigt-banen-in-Roden)

Antwoord op

Behoud van banen in Roden (28 januari 2021)
Reactietijd: 25 dagen

Indiener

Bas van 't Wout (VVD)


Gericht

Henk Nijboer (PvdA)

William Moorlag (PvdA)


Access ( 19532 )

Publicatiedatum
22 februari 2021
Gerelateerd

Behoud van banen in Roden

Het bericht ‘Schonere diesel tanken kan sinds kort ook in Roden’

De antwoorden op de vragen over het bericht 'Schonere diesel tanken kan sinds kort ook in Roden'

Het bericht 'NS schrapt 341 banen; station zonder personeel wordt de norm'

Het bericht ‘Regeling die moet zorgen voor meer banen, houdt lonen laag’

Strenge voorwaarden aan staatssteun voor de luchtvaartsector in het perspectief van een sector die stevig moet krimpen.

Het bericht dat Apollo/Vredestein 750 fulltime-equivalent (fte) aan banen wil schrappen in de locatie in Enschede

Onderzoek waaruit blijkt dat verhoging van het minimumloon weinig banen kost

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl