Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het bericht ‘Brandbom bij Syrisch gezin in Heerlen’Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het bericht ‘Brandbom bij Syrisch gezin in Heerlen’

Keywords:
Zaaknummer: 2021D03155

AH 1442

2020Z25430

Antwoord van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 25 januari 2021)

Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020-2021, nr. 1252

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht in De Limburger ‘Brandbom bij ‘Syrisch gezin in Heerlen: burenruzie of racisme[1]?’ van 12 december 2020?

Antwoord op vraag 1

Ja.

Vraag 2

Klopt het dat er eerder al meerdere aangiftes van intimidatie en mishandeling bij de politie waren gedaan door het Syrische gezin tegen buurtbewoners?

Antwoord op vraag 2

In het verleden zijn door verschillende personen, die woonachtig zijn en of waren in de betreffende straat in Heerlen, meldingen en aangiften gedaan.

Vraag 3

Kunt u aangeven of de politie onderzoekt of de aanslag met brandbom en eerdere intimidatie het gevolg zijn van racisme?

Antwoord op vraag 3

Ik kan geen uitspraken doen over individuele politie-onderzoeken.

Vraag 4.

Klopt het dat politie, gemeenten en de woningbouwcorporatie al maanden op de hoogte waren van het conflict in de buurt tussen dit gezin en de verschillende buren? Zo ja, kunt u aangeven op welke wijze zij hebben opgetreden om de veiligheid te bewaken?

Antwoord op vraag 4

De lokale leefbaarheid en veiligheid is primair een verantwoordelijkheid van het lokale bestuur. De gemeente Heerlen heeft in deze kwestie daarom de regie genomen.

Het Veiligheidshuis Parkstad Limburg begeleidt het proces in operationele zin. Vanuit de gemeente en andere instanties werd er sinds langere tijd hulp en ondersteuning geboden aan beide gezinnen. Veiligheid voor betrokkenen stond hierbij voorop. In dat kader zijn er vele gesprekken met betrokkenen gevoerd en aanvullende maatregelen genomen, waaronder tijdelijk cameratoezicht. Nadat de kwestie landelijk in de media werd gebracht, kon de veiligheid voor betrokkenen en de buurt niet meer worden gegarandeerd. Beide gezinnen zijn vervolgens ondergebracht in tijdelijke huisvesting elders in het land. Tevens is er geïnvesteerd om de leefbaarheid en veiligheid in de buurt te herstellen. Het lokale bestuur verantwoordt zich over zijn handelen aan de gemeenteraad.

Vraag 5

Deelt u de mening dat politie, gemeenten en woningbouwcorporatie tijdig stappen moeten zetten om te voorkomen dat langdurige conflicten escaleren tot geweld?

Antwoord op vraag 5

Ja, wij onderschrijven de mening dat er door middel van een integrale aanpak, dus met alle ketenpartners samen, moet worden ingezet op het voorkomen van langdurige problemen en een mogelijke escalatie tot geweld. Naast het onderschrijven, werken wij al langere tijd op deze manier.

Om van deze casus te leren wordt, onder regie van de gemeente Heerlen, op korte termijn een onderzoek opgestart.

Vraag 6

Klopt het dat dit gezin na de aanslag met een brandbom geen bescherming heeft gekregen en is ondergedoken?

Antwoord op vraag 6

Dit is onjuist. Na dit incident zijn er in het kader van de veiligheid van de beide betrokken gezinnen en de omwonenden een tweetal mobiele camera’s geplaatst. Daarnaast wordt er gezocht naar nieuwe (structurele) huisvesting voor beide gezinnen. Zij zijn momenteel ondergebracht in tijdelijke huisvesting elders in het land.

Vraag 7

Welke stappen gaat u zetten om de veiligheid in buurten te verbeteren en gezinnen die te maken krijgen met intimidatie of racisme te beschermen?

Antwoord op vraag 7

De lokale leefbaarheid en veiligheid is primair een verantwoordelijkheid van het lokale bestuur. De gemeente Heerlen heeft in deze kwestie daarom de regie genomen. Het Veiligheidshuis Parkstad Limburg begeleidt het proces in operationele zin. De betrokken instanties hebben vanuit hun eigen rol een verantwoordelijkheid voor een leefbare en veilige woonomgeving. Ook de gemeente investeert, samen met haar partners (w.o. ook de politie maar ook de corporaties) volop door de inzet van wijkboa’s en buurtregisseurs die samen met de wijkagent (politie), de sociale consulenten (corporaties), maar ook het welzijns- en opbouwwerk, zorgen voor een goed samenwerkende en dekkende structuur.

[1] De Limburger, ‘Brandbom bij Syrisch gezin in Heerlen: burenruzie of racisme?’, 12-12-2020, https://www.limburger.nl/cnt/dmf20201212_96790549

Antwoord op

Coulanceregelingen en maatwerk in toelatingseisen voor mbo-, hbo- en wo-studenten (15 December 2020)
Reactietijd: 41 dagen

Indiener

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Gericht

Attje Kuiken (PvdA)


Access ( 18968 )

Publicatiedatum
25 januari 2021Gerelateerd

Coulanceregelingen en maatwerk in toelatingseisen voor mbo-, hbo- en wo-studenten

Het EenVandaag-onderzoek: ‘Mbo-studenten willen graag een titel’

De berichten dat in hbo en mbo de ICT-opleidingen verouderd en ondermaats zijn

Het bericht dat een op de acht universitaire masteropleidingen hbo-studenten weert

Het bericht ‘MBO Raad waarschuwt: nieuwkomers moeten snelle toegang houden tot mbo’.

Het bericht van Radar dat er klachten binnen komen van ouders die zich zorgen maken over de studievoortgang van hun kinderen

Het bericht dat ondanks extra geld mbo-docenten in de laagste salarisschaal terechtkomen

Maatregelen tegen het Coronavirus in mbo-instellingen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl