Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Van Beukering-Huijbregts en De Groot over het bericht dat er wensballonnen in omloop zijn die niet voldoen aan de veiligheidseisen.Antwoord op vragen van de leden Van Beukering-Huijbregts en De Groot over het bericht dat er wensballonnen in omloop zijn die niet voldoen aan de veiligheidseisen.

Keywords:
Zaaknummer: 2021D00876

AH 1284

2020Z25126

Antwoord van minister Van Ark (Medische Zorg) (ontvangen 11 januari 2021)

1.

Bent u bekend met het bericht ‘Wensballonnen niet aan te slepen: 'Kijk goed welke je koopt'’? 1)

Antwoord 1

Ja.

2.

Herkent u het beeld dat er een grote toename is van de verkoop van wensballonnen, als gevolg van het tijdelijke vuurwerkverbod?

Antwoord 2

Het is mij niet bekend of er een toename is in de verkoop van deze producten omdat daar door de NVWA geen onderzoek naar gedaan is.

3.

Klopt het dat de wensballonnen die in Nederland worden verkocht moeten voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit? Hoe wordt er op deze richtlijnen gecontroleerd?

Antwoord 3

Wensballonnen moeten veilig zijn en instructies voor veilig gebruik bevatten. De NVWA treedt op als zij constateert dat bedrijven handelen in wensballonnen die niet aan de wettelijke eisen voldoen. In dit geval gaat het om de eisen die volgen uit de Europese Richtlijn voor Algemene Productveiligheid (2001/95/EG) en het daaraan gekoppelde Warenwetbesluit Algemene Productveiligheid. Wensballonnen die niet voldoen aan de veiligheidseisen zijn in strijd met Artikel 18 van de Warenwet en met artikel 2 van het Warenwetbesluit Algemene Productveiligheid en mogen om die reden niet worden verhandeld.

4.

Herkent u het beeld dat er wensballonnen in omloop zijn die niet aan de richtlijnen voldoen? Welke risico’s voor de openbare veiligheid brengt dit met zich mee?

Antwoord 4

Wensballonnen moeten voldoen aan technische regels om het risico op brandgevaar te verminderen. In Nederland gevestigde importeurs en leveranciers houden zich over het algemeen goed aan de veiligheidsregels.

5.

Welke maatregelen kunt u treffen om de verkoop van wensballonnen die niet aan de richtlijnen voldoen tegen te gaan?

Antwoord 5

Zoals in antwoord op vraag drie al is aangegeven is de verkoop van wensballonnen die niet aan de eisen voldoen al verboden en wordt hier al op gehandhaafd. Daarnaast kunnen consumenten onveilige producten melden bij de NVWA. Bedrijven kunnen onveilige producten melden via de Business Gateway op de website van de Europese Commissie.

6.

Welke maatregelen kunnen er worden genomen om de risico’s van alle wensballonnen die in omloop zijn te mitigeren, nu de vraag daarnaar toeneemt?

Antwoord 6

Zoals ik in antwoord op vraag twee al aangaf is mij niet bekend of de vraag naar wensballonnen toeneemt. Bij geconstateerde overtreding van de regelgeving neemt de NVWA maatregelen. Daarnaast is het aan lokale overheden om regels te stellen aan het gebruik van deze producten binnen hun grenzen. Een aantal gemeenten doet dit al en verbiedt het oplaten van deze ballonnen.

7.

In hoeverre vindt er publieksvoorlichting plaats over de risico’s van het gebruik van wensballonnen? Bent u bereid dit aspect bij de publieksvoorlichting over het vuurwerkverbod te betrekken?

Antwoord 7

Wensballonnen mogen het hele jaar door verkocht worden. Vandaar dat de NVWA altijd al informatie over veilig gebruik van deze producten op de website heeft staan (https://www.nvwa.nl/onderwerpen/wensballonnen). Het is de verantwoordelijkheid van de consument dat hij deze producten op een veilige manier gebruikt en dat hij zich bij gebruik houdt aan de gebruiksvoorschriften.

8.

Bent u bereid deze vragen binnen veertien dagen te beantwoorden?

Antwoord 8

Ik heb de vragen zo snel als mogelijk beantwoord.

1) RTLNieuws, 10 december 2020, "Wensballonnen niet aan te slepen: 'Kijk goed welke je koopt'", https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5202475/wensballonnen-niet-aan-te-slepen


Gerelateerd

Het bericht dat er wensballonnen in omloop zijn die niet voldoen aan de veiligheidseisen

Het artikel ‘Mooi maar gevaarlijk’

Het artikel ‘Man smokkelt wapenonderdelen uraniumfabriek Gronau binnen’

Twee zwaargewonden kinderen na val onveilig speeltoestel

Mondkapjes en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)

Het bericht ‘Een ongeluk waar je niets van leert’

De veiligheid van slimme gasmeters

Het bericht dat de risicoplafonds voor vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor wordt verruimd

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl