Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Meer dan 160 enkelbanden uit de lucht door netwerkstoring’



Het bericht ‘Meer dan 160 enkelbanden uit de lucht door netwerkstoring’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z25884

Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Meer dan 160 enkelbanden uit de lucht door netwerkstoring» (ingezonden 31 december 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «Meer dan 160 enkelbanden uit de lucht door netwerkstoring»?1

Vraag 2

Weten enkelbanddragers op het moment dat er een storing is dat zij uit beeld zijn? Zo ja, kunt u aangeven op welke manier zij dit kunnen merken en bent u bereid dit te veranderen omdat er op deze manier gevaarlijke situaties kunnen ontstaan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Zaten tussen de 165 enkelbandragers die door de storing buiten beeld waren verdachten of daders van gewelds- of zedendelicten? Zo ja, kan precies worden aangegeven om hoeveel personen het gaat en van welk delict zij worden verdacht of voor welk delict zij zijn veroordeeld? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Zijn tijdens de storing enkelbandjes gesaboteerd? Zo ja, hoeveel?

Vraag 5

Zijn tijdens de storing door enkelbanddragers strafbare feiten gepleegd? Zo ja, hoeveel en om welke delicten gaat het?

Vraag 6

Welke maatregelen gaat u nemen om een einde te maken aan dit soort blunders?

Vraag 7

Bent u het eens dat de enkelband, als vervanging van een deel van een gevangenisstraf, moet worden afgeschaft? Zo ja, bent u bereid dit te regelen? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd

Het bericht ‘Meer dan 160 enkelbanden uit de lucht door netwerkstoring’

Signalen dat logistieke bedrijven wegtrekken uit Nederlandse (zee en lucht) havens vanwege de afhandeling van goederen door de douane

Ziekmakende giftige dampen in varkensstallen en het aanhoudende gedogen daarvan

Het bericht ‘Criminelen tarten justitie: weer meer enkelbanden doorgeknipt’

De maatregelen die worden getroffen in het gevangeniswezen in verband met het COVID-19 virus

Het bericht dat de lucht op achterstandsscholen vuiler is

De inkomensachteruitgang voor mensen met een Wajong-uitkering

Het artikel “RIVM: Waterzuiveringsinstallatie verspreidt mogelijk legionella (via de lucht)”

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl