Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat alle landen om ons heen al vaccineren tegen het rotavirusHet bericht dat alle landen om ons heen al vaccineren tegen het rotavirus

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z25865

Vragen van de leden Kuik en Van den Berg (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat alle landen om ons heen al vaccineren tegen het rotavirus (ingezonden 30 december 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «Kinderartsen: ontlast de zorg door versnelde invoering van het rotavirusvaccin»?1

Vraag 2

Klopt het dat er jaarlijks 2500–4700 kinderen in het ziekenhuis belanden vanwege het rotavirus?

Vraag 3

Bent u ermee bekend dat de Gezondheidsraad in 2017 stelde dat het aantal ziekenhuisopnames met 85% zou dalen indien alle baby’s gevaccineerd zouden worden? Nu expliciet wordt gekeken in deze coronacrisis naar het ontlasten van de zorg, zou volgens u een vervroegde heroverweging van de Gezondheidsraad over vaccinatie van alle kinderen tegen het rotavirus gerechtvaardigd zijn?

Vraag 4

Is een tijdelijke invoering van de vaccinaties voor baby’s een mogelijkheid en een overweging in het kader van een daling van ziekenhuisopnames? Zo ja, welke stappen worden daarvoor nu genomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Wordt er nu we midden in de coronacrisis zitten breder gekeken naar mogelijkheden om vanuit preventie oogpunt nu extra op korte termijn de zorg kunnen ontlasten? Aan welke korte termijn interventies wordt gedacht?

Vraag 6

Op welke manier worden de plannen op lange termijn aangepast naar aanleiding van de coronacrisis?


X Noot
1

AD, 29 december 2020


Gerelateerd

De vaccinatiestrategie in Nederland

De vaccinatiestrategie

Het bericht dat alle landen om ons heen al vaccineren tegen het rotavirus

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De snelheid van het vaccineren en de uitvoering van de vaccinatiestrategie

De voorbereidingen voor vaccinatie tegen het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht ‘Niet bewoners maar personeel van verpleeghuizen als eerste gevaccineerd’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl