Tweedemonitor / Kamervraag / Het gedrag van Centric-topman Gerard SanderinkHet gedrag van Centric-topman Gerard Sanderink

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z25853

Vragen van de leden Omtzigt, Slootweg en Amhaouch (allen CDA) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën en de Staatssecretaris van Financiën over het gedrag van Centric-topman Gerard Sanderink (ingezonden 29 december 2020).

Vraag 1

Herinnert u zich de vragen en antwoorden nog over de problemen bij Centric en Oranjewoud?1

Vraag 2

Heeft u kennisgenomen van het gedrag van dhr. Sanderink die een inspecteur bedreigd heeft en bewijsmateriaal vernietigd heeft?2

Vraag 3

Herinnert u zich dat hij eerder mails heeft gestuurd aan de directeur van de FIOD met in de cc: de Minister van Financiën, Staatssecretaris van Financiën, Secretaris-generaal MinFin, Directeur-generaal Belastingdienst, Minister van BZK, Staatssecretaris van BZK, Secretaris-generaal BZK, Minister van JenV, College van procureurs-generaal, Secretaris-generaal MinIenW?

Vraag 4

Kunt u de mails en appjes die hij aan hoge overheidsfunctionarissen gestuurd heeft de afgelopen 18 maanden openbaar maken en aan de politie en het openbaar ministerie doen toekomen zodat zij toch in bezit komen van de mail?

Vraag 5

Bent u ervan op de hoogte dat dhr. Sanderink geen gevolg geeft aan een fors aantal gerechtelijke uitspraken?

Vraag 6

Is het gepast voor DNB en de Nederlandse overheid om zaken te blijven doen met iemand die zich niet gerechtelijke uitspraken houdt en gezagsdragers bedreigt en dat nota bene in gevoelige materie zoals ICT en bij gevoelige instellingen zoals DNB?

Vraag 7

Is DNB voor essentiele en gevoelige taken afhankelijk van software van Centric? Kan DNB zonder die software gewoon zijn taken voortzetten?

Vraag 8

Wilt u deze Kamervragen doen toekomen aan De Nederlandsche Bank zodat die zelfstandig een afweging kan maken?

Vraag 9

Zijn er naast DNB nog andere overheidsinstellingen met cruciale functies die afhankelijk zijn van de software van Centric? Zo ja, welke?

Vraag 10

Hoe beoordeelt u de rol van de huidige partner van de heer Sanderink die gevorderde mails en appjes gewist zou hebben? Kan iemand die gevorderde informatie wist betrokken zijn bij een onderneming die essentiele ICT levert aan de overheid?

Vraag 11

Kunt u uiteenzetten welke bevoegdheden en verplichtingen de Raad van Commissarissen heeft indien een bestuurder duidelijk wetten overtreedt en niet handelt in het belang van de onderneming?

Vraag 12

Kunt u deze vragen een voor een en binnen drie weken beantwoorden?


X Noot
1

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 1980

X Noot
2

TC Tubantia 28 december, Sanderink bedreigt inspecteur en vernietigt bewijsmateriaal


Gerelateerd

De problemen bij Centric en Oranjewoud

Het gedrag van Centric-topman Gerard Sanderink

Miljoenenfraude bij de landsadvocaat

De zorgwekkende situatie bij een belangrijke IT-dienstverlener van de Nederlandse overheid

De bonus voor de topman van Air France-KLM

Het bericht ‘Miljoenenbonus topman Air France KLM, ondanks recordverlies en staatssteun’

Het bericht ‘Politievrijwilliger in ruil voor een weekje aan zee’

Het nieuws dat de topman van Air France-KLM een bonus van twee miljoen euro ontvangt

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl