Tweedemonitor / Kamervraag / De zorgen om bedreigde advocatenDe zorgen om bedreigde advocaten

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z25703

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de zorgen om bedreigde advocaten (ingezonden 23 december 2020).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het item van EenVandaag: ««Kabinet moet bedreigde advocaten beter beschermen», zegt Landelijke Orde van Advocaten»?1

Vraag 2

Hoe ernstig taxeert u de toenemende dreiging richting advocaten, zoals de beschietingen van kantoren en het aantal maal dat de noodtelefoon is gebeld, waaruit blijkt dat iedere week wel een advocaat in ons land te maken heeft met bedreiging, intimidatie, ernstige stalking en zelfs geweld?

Vraag 3

Wat is uw reactie op de oproep dat meer gedaan kan en moet worden om de veiligheidssituatie van advocaten te verbeteren, op het gebied van investeringen, het afschermen van persoonsgegevens en het vervoer van strafadvocaten in grote zaken naar rechtbanken?

Vraag 4

Vindt u bij nader inzien het idee van de wijkplaats, een soort «safehouse» waar bedreige personen zoals advocaten of journalisten na een periode van heftige dreigementen door kunnen werken of even kunnen bijkomen met hun gezin, nu toch een interessante gedachte?

Vraag 5

Waarom bent u tot nu toe niet bereid een bijdrage te leveren aan de wijkplaats?

Vraag 6

Wat is nu uw reactie op de aangehouden motie Van Nispen over het opzetten van een wijkplaats voor togadragers die de regering verzoekt om in overleg met de beroepsgroepen eenmalig te investeren in het opzetten van een wijkplaats voor togadragers, en tevens om bij andere personen die vanuit hun werk (agenten, leraren, journalisten) een bijdrage leveren aan de rechtsstaat en bescherming van onze grondrechten (zoals de vrijheid van meningsuiting), de behoefte naar een wijkplaats te inventariseren en waar nodig dit te faciliteren?2

Vraag 7

Bent u bereid over al deze onderwerpen en zorgen met spoed in gesprek te gaan met de Nederlandse Orde van Advocaten en de Kamer hierover nog in januari inhoudelijk te informeren?


X Noot
1

EenVandaag, 22 december 2020, «'Kabinet moet bedreigde advocaten beter beschermen», zegt Landelijke Orde van Advocaten», https://eenvandaag.avrotros.nl/item/kabinet-moet-bedreigde-advocaten-beter-beschermen-zegt-landelijke-orde-van-advocaten/

X Noot
2

Kamerstuk 35 570 VI, nr. 55


Gerelateerd

De zorgen om bedreigde advocaten

De documentaire ‘De laatste sociaal advocaten’

De ontbrekende verslaglegging van het volgen van advocaten in strafprocesdossiers

De enquête waaruit blijkt dat bijna 70% van de sociaal advocaten overwegen te stoppen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De betrouwbaarheid en volledigheid van zelfonderzoek door eigen advocaten van bedrijven

Het bericht ‘Ik ben een schim geworden omdat het OM zo nodig die deal moest sluiten’

Het bericht dat advocaten stoppen met het verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand vanwege te lage tarieven

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl