Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat het kabinet het vaccininstituut Intravacc alsnog wilverkopenHet bericht dat het kabinet het vaccininstituut Intravacc alsnog wilverkopen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z25697

Vragen van de leden Hijink en Van Gerven (beiden SP) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht dat het kabinet het vaccininstituut Intravacc alsnog wil verkopen (ingezonden 23 december 2020).

Vraag 1

Waarom gaat u alsnog over tot de verkoop van het vaccininstituut Intravacc, terwijl er grote behoefte is aan het produceren van vaccins in Nederland? Kunt u uw antwoord toelichten?1

Vraag 2

Waarom neemt u de beslissing voor de verkoop van Intravacc middenin de coronapandemie, terwijl Nederland afhankelijk is van het buitenland als het gaat om geneesmiddelenvoorzieningen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

Waarom zijn volgens u de activiteiten van Intravacc op termijn niet houdbaar binnen de spelregels van een ambtelijke organisatie? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Op wat voor wijze moet de koper vergaande garanties bieden om het Nederlands belang bij vaccinontwikkeling te waarborgen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 5

Hoe verhoudt de beslissing van het kabinet om Intravacc te verkopen zich met de aangenomen motie van de leden Marijnissen en Heerma over een voorstel voor versterking en uitbreiding van de productie van geneesmiddelen, vaccins en beschermingsmateriaal?2


X Noot
1

FD, 22 december 2020, «Kabinet gaat vaccininstituut Intravacc alsnog verkopen» (https://fd.nl/economie-politiek/1368264/kabinet-gaat-vaccininstituut-intravacc-alsnog-verkopen)

X Noot
2

Kamerstuk 25 295, nr. 255.

Indiener

Maarten Hijink (SP)

Henk van Gerven (SP)


Gericht

Tamara van Ark (VVD)


Access ( 18645 )

Publicatiedatum
24 December 2020Gerelateerd

Het bericht dat het kabinet het vaccininstituut Intravacc alsnog wilverkopen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl