Tweedemonitor / Kamervraag / Kinderen die “onterecht uit huis worden geplaatst door slecht feitenonderzoek”Kinderen die “onterecht uit huis worden geplaatst door slecht feitenonderzoek”

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z25605

2020Z25605

(ingezonden 21 december 2020)

Vragen van de leden Peters en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over kinderen die “onterecht uit huis worden geplaatst door slecht feitenonderzoek”. 

1) Hebt u kennisgenomen van het bericht dat kinderen onterecht uit huis worden geplaatst door slecht feitenonderzoek? 1)

2) Herkent u het beeld dat jeugdzorgwerkers hun rapporten vooral baseren op aannames en er nauwelijks tot geen waarheidsvinding plaatsvindt? 

3) Herkent u het beeld dat vervolgens de Raad voor de Kinderbescherming en de kinderrechter besluiten nemen gebaseerd op aannames, die niet altijd overeenkomen met de feiten?

4) Bent u het met de mening eens dat het risico hierdoor groot is dat kinderen onterecht en onnodig uit huis worden geplaatst en dat dit grote impact en onomkeerbare schade kan toebrengen aan gezinnen?

5) Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat jeugdzorgwerkers niet meer alleen uitgaan van aannames, maar ook aan waarheidsvinding gaan doen, zodat onterechte uithuisplaatsingen worden voorkomen?

6) Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat de Raad voor de Kinderbescherming de aannames van Jeugdzorg niet als feiten beschouwt en bij twijfel zelf meer feitenonderzoek gaat doen, zodat kinderen niet onnodig uit huis worden geplaatst?

1) Tv-uitzending de Hofbar, 1 december 2020


Gerelateerd

Kinderen die “onterecht uit huis worden geplaatst door slecht feitenonderzoek”

Het bericht dat bedrijven zelf feitenonderzoek kunnen doen naar fraude en corruptie

Het bericht ‘Duizenden kinderen worden uit huis geplaatst en dat kan zeer traumatisch zijn’.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

De grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

Het artikel “Kinderen kunnen voortaan - zonder medisch dossier - slecht rijgedrag van ouders melden”

De poging van het Koninklijk Huis om een strafzaak te beïnvloeden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl