Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Voor deze ouderen geen plek meer’.Het bericht ‘Voor deze ouderen geen plek meer’.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z25450

2020Z25450

(ingezonden 18 december 2020)

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg over het bericht ‘Voor deze ouderen geen plek meer’.

1) Wat vindt u ervan dat de uitbraak van het coronavirus het probleem van ‘verkeerde bedden’ versterkt, omdat ouderen na een ziekenhuisbehandeling niet altijd terecht kunnen in een verpleeghuis of naar huis kunnen met wijkverpleging? 1) 

2 Kunt u –in cijfers - aangeven in hoeverre het niet kunnen plaatsen van ouderen na een ziekenhuisopname verergert is sinds de uitbraak van de coronacrisis? Zo neen, bent u bereid dit uit te zoeken en de Kamer hierover te informeren?

3 Welke noodmaatregelen kunt u op korte termijn treffen om te zorgen dat ouderen nu zo snel mogelijk een geschikte zorgplek krijgen, nu de ziekenhuizen te maken hebben met stijgende ziekenhuisopnames in verband met het coronavirus? Kunt u uw antwoord toelichten?

4 Deelt u de mening dat de noodzaak voor het bouwen van extra verpleeghuisplekken met tijdelijke bedden extra urgentie heeft gekregen nu het probleem van ‘verkeerde bedden’ toeneemt? Kunt u uw antwoord toelichten? 2) 

5 Deelt u de mening dat de noodzaak van het bouwen van kleinschalige zorgwoningen, zoals Zorgbuurthuizen, versneld van de grond moet komen, omdat door het wegvallen van de verzorgingshuizen veel ouderen nu nergens terecht kunnen? Kunt u uw antwoord toelichten?

6 Kunt u aangeven in hoeverre de bestemde gelden voor het stimuleren van woningen voor ouderen worden besteed? In hoeverre komen deze gelden specifiek ten goede van het oprichten van Zorgbuurthuizen? 3)

7 Hoe gaat u invulling geven aan de aangenomen motie-Futselaar c.s. over 20 miljoen extra voor ontmoetingsruimten voor ouderen? Kunt u uw antwoord toelichten? 4) 

1) NRC, 15 december 2020, 'Voor deze ouderen is geen plek meer in het ziekenhuis' (https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/16/voor-deze-ouderen-is-geen-plek-meer-in-het-ziekenhuis-a4024201)

2) Zorgvisie, 14 mei 2020, 'Dreigend tekort aan verpleeghuisplekken dwingt ouderenzorg tot innovatie' (https://www.zorgvisie.nl/dreigend-tekort-aan-verpleeghuisplekken-dwingt-ouderenzorg-tot-innovatie/)

3) Aedes, 12 november 2020, '20 miljoen voor passende woningen voor ouderen' (https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wonen-en-zorg/20-miljoen-voor-passende-woningen-voor-ouderen.html)

4) Kamerstuk 35600, nr. 36.


Gerelateerd

Gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen

Het bericht ‘Voor deze ouderen geen plek meer’.

Het bericht ‘Kabinet laat Caribische ouderen achter in ‘mensonwaardig bestaan’’

Het bericht ‘Lucratief beleggen in ouderen met dementie’

De berichten: 'Discriminatie ouderen in vacatureteksten' en 'vacature sluit ouderen uit'

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Berichten dat ziekenhuizen en verpleeghuizen zo vol zijn dat ouderen verzorgd worden in een hospice

Ouderen in het aardbevingsgebied

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl