Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Medische hulpmiddelen: de patiënt betaalt de rekening’Het bericht ‘Medische hulpmiddelen: de patiënt betaalt de rekening’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z25445

2020Z25445

(ingezonden 18 december 2020)

Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Medische hulpmiddelen: de patiënt betaalt de rekening’

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Medische hulpmiddelen: de patiënt betaalt de rekening’ van Reporter Radio van 13 december 2020? 1)
 2. Vindt u ook dat producten waarvan artsen zeggen dat ze medisch noodzakelijk zijn, vergoed moeten worden?
 3. Wat is de juridische status van het begrip ‘medische noodzaak’ en hoe verschilt dat van het begrip ‘medische noodzaak’ bij medicijnen?
 4. Waarom kunnen verzekeraars ervoor kiezen producten niet te vergoeden als ze medisch noodzakelijk zijn?
 5. Kunt u bevestigen dat medische hulpmiddelen die conform het “het functioneringsgericht voorschrijven” zijn voorgeschreven, vergoed dienen te worden? Zo niet, waarom niet?
 6. Klopt het dat verzekeraars vanuit het oogpunt van kostenbesparing aan leveranciers steeds minder betalen voor medisch hulpmiddelen? Zo ja, hoeveel is daarop bespaard?
 7. Bent u het ermee eens dat deze problematiek ook onder de noemer doorgeschoten marktwerking valt, omdat dit ten koste van zorg voor meer complexe patiënten gaat? Zo niet, waarom niet?
 8. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid dat een patiënt de juiste hulpmiddelen krijgt? Ligt dit bij de arts, de patiënt, de leverancier of de verzekeraar?
 9. Welke stappen kan en wilt u zetten om de toegang tot de juiste hulpmiddelen te verbeteren?
 10. Bent u bereid in kaart te brengen hoe groot de groep mensen is die niet de juiste hulpmiddelen krijgt, bij welke patiëntengroepen dit speelt en waar de knelpunten zitten?
 11. Lijkt het u een goed idee om binnen het programma (Ont)Regel de Zorg ook initiatieven te gaan ondersteunen om de regeldruk voor zorgvragers, specifiek voor mensen die hulpmiddelen gebruiken, te verminderen? Zo niet, hoe wilt u dan die verantwoordingslast terugdringen?
 12. Hoeveel producenten van medische hulpmiddelen zijn de afgelopen vijf jaar gestopt met het aanbieden van hun producten in Nederland vanwege te lage prijzen? Wat zijn daarvan de gevolgen voor de gebruikers van die hulpmiddelen geweest?

1) Reporter Radio, 13 december 2020, ‘Medische hulpmiddelen: de patiënt betaalt de rekening’ (https://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/69182-2020-12-13-medische-hulpmiddelen-de-patient-betaalt-de-rekening)


Indiener

Corinne Ellemeet (GL)


Gericht

Tamara van Ark (VVD)


Access ( 18603 )

Publicatiedatum
18 December 2020
Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweedemo/domains/tweedemonitor.nl/public_html/kamerstuk.php on line 334
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl