Tweedemonitor / Kamervraag / De vaccinatiestrategieDe vaccinatiestrategie

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z25441

2020Z25441

(ingezonden 18 december 2020)

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de vaccinatiestrategie

 1. Bent u bekend met de berichtgeving ‘VWS: eerste vaccinatie vóór 18 januari, eerder als het lukt’ van 16 december van Nieuwsuur? 1)
 2. Klopt het dat het grootschalig vaccineren in Nederland mogelijk pas in de derde week van januari op gang gaat komen? Zo nee, waarom niet? Wat is dan het moment waarop uiterlijk begonnen gaat worden met grootschalig vaccineren? Zo ja, kunt u uitleggen waarom Nederland niet, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, in de week na de officiële goedkeuring van het Pfizer-vaccin kan beginnen met vaccineren?
 3. Wat is uw eigen oordeel over het scenario dat het mogelijk drie weken duurt voordat het grootschalig vaccineren op gang komt na de goedkeuring van het Pfizer-vaccin door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)? Deelt u de mening dat dit scenario zeer onwenselijk is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen bent u voornemens te nemen om ervoor te zorgen dat het vaccineren binnen een week na de goedkeuring van het EMA kan beginnen?
 4. Kunt u uitleggen waarom de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) pas in de week van 7 december zijn begonnen met een verkenning van de locaties waar de vaccinaties moeten plaatsvinden? Wanneer is vanuit het ministerie de opdracht hiertoe gegeven?
 5. Wanneer is de vaccinatiestrategie klaar? Hoe kijkt u terug op de uitspraak van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 12 november tegen RTL Nieuws dat ‘alles klaar staat’ om te vaccineren en de vaccinatiestrategie in november gepubliceerd zal worden? 2)
 6. Waarom is er niet voor gekozen om de arbo-artsen in Nederland een deel van de inentingen te laten doen? Wanneer is dit besluit genomen?
 7. Hoe verklaart u het gegeven dat de vaccinatiecampagne in Nederland langer duurt dan de zes weken die het naar verluidt in het Verenigd Koninkrijk heeft geduurd? 
 8. Bent u bekend met de berichtgeving: ‘Waarom starten met vaccineren nog even gaat duren (of toch niet)’ 3), waarin net als u zelf in het debat van 15 december 4) stelde, wordt gesteld dat een belangrijke horde het registratiesysteem is?’ Wanneer is de opdracht verleend om het IT-systeem voor de vaccinaties op te tuigen? Welke stappen onderneemt u om er zeker van te zijn dat de GGD'en zo snel mogelijk na de goedkeuring van het EMA kan beginnen met vaccineren?
 9. Welke andere (potentiële) bottlenecks voorziet u voordat er met het vaccineren begonnen kan worden? Welke stappen bent u voornemens te zetten om deze bottlenecks zoveel mogelijk weg te nemen?
 10. Kunt u toelichten wat de stand van zaken is rondom het oproepsysteem voor de vaccinaties? Hoe zal dit systeem functioneren? Wanneer zal dit systeem klaar voor gebruik zijn?
 11. Bent u bekend met het bericht ‘50 Corona-Impfzentren in Niedersachsen eingerichtet’ 5)? Hoe verklaart u dat er in het Duitse Nedersaksen reeds vijftig coronavaccinatielocaties zijn ingericht en in Nederland tot op heden geen enkele?
 12. Kunt u toelichten wanneer de vaccinatielocaties en voldoende personeel gereed zullen zijn om te beginnen met vaccineren? Waar zullen de locaties zich bevinden?
 13. Hoe wordt gewaarborgd dat het vaccineren en het grootschalig testen naast elkaar ambitieus kan worden uitgerold, gegeven het laatste advies van het Outbreak Management Team (OMT) waarin gewaarschuwd wordt dat het grootschalig testen van bijvoorbeeld reizigers niet mogelijk is? Hoeveel extra mensen worden er aangeworven en opgeleid?
 14. Kent u de berichtgeving 'Genoeg vaccins besteld om voor 1 juli meeste Nederlanders te vaccineren'? 6) Hoe oordeelt u over het feit dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat 10% - 20% van de vaccins verspild zullen worden? Deelt u de zorg dat een ineffectief oproepsysteem wellicht zal resulteren in meer spillage? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen bent u voornemens te nemen om de verspilling van vaccins te minimaliseren?
 15. Ziet u mogelijkheden om vaccins die niet gebruikt zijn door de mensen die hier voor opgeroepen zijn, beschikbaar te stellen aan andere mensen voordat de vaccins onhoudbaar worden, in plaats van de vaccins weg te gooien? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u toelichten hoe u dit wilt bewerkstelligen en aan welke groepen u deze 'overgebleven' vaccins ter beschikking zou willen stellen?
 16. Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk afzonderlijk beantwoorden?

1) Nieuwsuur, 16 december 2020, ‘VWS: eerste vaccinatie vóór 18 januari, eerder als het lukt’ (https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2360958-vws-eerste-vaccinatie-voor-18-januari-eerder-als-het-lukt.html). 

2) RTL Nieuws, 12 november 2020, 'Ministerie: 'Vaccinatieprogramma tegen corona in december klaar' (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5196651/rivm-vaccinatie-december-plannen-covid-corona).

3) NOS, 16 december 2020, 'Waarom starten met vaccineren nog even gaat duren (of toch niet)' (https://nos.nl/collectie/13850/artikel/2360956-waarom-starten-met-vaccineren-nog-even-gaat-duren-of-toch-niet).

4) Kamerstuk 25295, nr. 800.

5) Hallo Niedersachsen, 14 december 2020, ' 50 Corona-Impfzentren in Niedersachsen eingerichtet' (https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hallo_niedersachsen/50-Corona-Impfzentren-in-Niedersachsen-eingerichtet,hallonds62942.html).

6) NOS, 9 december 2020, 'Genoeg vaccins besteld om voor 1 juli meeste Nederlanders te vaccineren' (https://nos.nl/collectie/13850/artikel/2359961-genoeg-vaccins-besteld-om-voor-1-juli-meeste-nederlanders-te-vaccineren#:~:text=Het%20RIVM%20houdt%20rekening%20met,oproep%20krijgen%20ook%20komen%20opdagen.).


Indiener

Suzanne Kröger (GL)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 18595 )

Publicatiedatum
18 December 2020Gerelateerd

De vaccinatie van bewoners en personeel in de langdurige zorg

De vaccinatiestrategie

De snelheid van het vaccineren en de uitvoering van de vaccinatiestrategie

De vaccinatiestrategie.

De vaccinatiestrategie in Nederland

Het bericht ‘Niet bewoners maar personeel van verpleeghuizen als eerste gevaccineerd’

De beschikbaarheid van hulpmiddelen en basismateriaal bij de levering ten behoeve van, en uitvoering van de vaccinatiestrategie

De mededeling dat er 4 januari 2021 gestart kan worden met vaccineren.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl