Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Doorgeschoten overheidsbeleid leidt tot vervuiling in plastic afval’Het bericht ‘Doorgeschoten overheidsbeleid leidt tot vervuiling in plastic afval’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z25437

2020Z25437

(ingezonden 18 december 2020)

Vragen van het lid Ziengs (VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Doorgeschoten overheidsbeleid leidt tot vervuiling in plastic afval’

  1. Bent u bekend met het artikel 'Doorgeschoten overheidsbeleid leidt tot vervuiling in plastic afval'? 1)
  2. Bent u bekend met de conclusies van meerdere onderzoeken dat sturen op restafvalreductie een averechts effect heeft op afvalscheiding? Wat vindt u van deze conclusies? Erkent u dat sturen op restafvalreductie averechts werkt?
  3. Klopt het dat het percentage plastic dat wordt afgekeurd, landelijk steeds groter wordt en dat in Twente de afgelopen vijf maanden zelfs 90% van de plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) is afgekeurd? Hoe verklaart u deze ontwikkeling en wat gaat u hiertegen doen?
  4. Klopt het dat het pmd-afval dat wordt afgekeurd, moet worden verbrand en zorgt dat voor hogere kosten voor gemeenten? Klopt het dat deze hogere kosten middels de afvalstoffenheffing vaak door de burger worden betaald? Welke maatregelen gaat u aanbevelen aan gemeenten om de verbranding van afval te reduceren?
  5. Klopt het dat mensen die afval scheiden in sommige gemeenten meer moeten betalen dan mensen die dat niet doen, zoals in de gemeente Bunschoten? Deelt u de opvatting uit het artikel dat er in dergelijke gevallen sprake is van een boete op goed gedrag? Welke maatregelen gaat u nemen om dergelijke situaties in gemeenten te ontmoedigen?
  6. Klopt het dat het afvalbeleid van gemeenten erg verschillend kan zijn? In welke mate bent u bereid om de kennisdeling tussen gemeenten te bevorderen? Zouden bijvoorbeeld de “best practices” in Nederland op het gebied van afvalbeleid met alle gemeenten gedeeld kunnen worden?
  7. Klopt het dat u tijdens de begrotingsbehandeling aangaf dat tussen 2015 en 2019 de hoeveelheid restafval per persoon met 25% is gedaald? In welke mate is in dit percentage rekening gehouden met de gestegen vervuiling in pmd-afval? Kunt u een uitgebreide berekening verstrekken van de door u genoemde 25% daling?
  8. Kunt u bovenstaande vragen één voor één beantwoorden?

1) Website NOS, 12 december 2020 (https://nos.nl/artikel/2360318-doorgeschoten-overheidsbeleid-leidt-tot-vervuiling-in-plastic-afval.html)


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl