Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat een glastuinbouwbedrijf door de verhoogde Opslag Duurzame Energieheffing (ODE) overschakelt van elektriciteit naar gasHet bericht dat een glastuinbouwbedrijf door de verhoogde Opslag Duurzame Energieheffing (ODE) overschakelt van elektriciteit naar gas

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z25436

2020Z25436

(ingezonden 18 december 2020)

Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat een glastuinbouwbedrijf door de verhoogde Opslag Duurzame Energieheffing (ODE) overschakelt van elektriciteit naar gas.

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Koppert Cress schakelt weer over van groene stroom op gas: ‘Ik word hier echt verdrietig van’? 1)
  2. Heeft u kennisgenomen van de omschakeling van Koppert Cress van stroom naar gas in verband met de enorme verhoging van de ODE-heffing voor stroom?
  3. Bent u bekend met het feit dat Koppert Cress een koploper was op het gebied van duurzaamheid doordat er voor honderd procent gebruik werd gemaakt van groene energie en daar dit jaar zelfs een prijs in het kader van Duurzaam Ondernemerschap voor gewonnen heeft?
  4. Deelt u de analyse dat naast Koppert Cress veel meer bedrijven in onder meer de glastuinbouw terug zullen gaan van stroom naar gas dan wel de gewenste elektrificatie in de ijskast zullen zetten?
  5. Bent u van mening dat juist ondernemingen die vooroplopen op het gebied van duurzaamheid door de verhoogde ODE-heffing grote nadelen ondervinden?
  6. Hoe is de genoemde beweging (in vraag vier) te rijmen met de gewenste elektrificatie zoals genoemd in het Klimaatakkoord?
  7. Kunt u inzicht geven in de wijze waarop de compensatiemiddelen voor de genoemde verhoging van de ODE-heffing ingezet zullen worden?
  8. Zijn er al middelen verstrekt uit de compensatieregeling? Zo nee, waarom niet?
  9. Bent u, gelet op het signaal dat bedrijven vanwege de ODE-heffing voor stroom daadwerkelijk teruggaan van stroom naar gas, bereid op korte termijn de verhoogde tarieven voor de ODE-heffing voor stroom in de derde schijf te heroverwegen?

1) Algemeen Dagblad, 16 december 2020 ‘Koppert Cress schakelt weer over van groene stroom op gas: ‘Ik word hier echt verdrietig van’’ (https://www.ad.nl/westland/koppert-cress-schakelt-weer-over-van-groene-stroom-op-gas-ik-word-hier-echt-verdrietig-van~ac254c91/)

Indiener

Chris Stoffer (SGP)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)

Carola Schouten (CU)

Hans Vijlbrief (D66)


Access ( 18606 )

Publicatiedatum
18 December 2020Gerelateerd

Het bericht dat een glastuinbouwbedrijf door de verhoogde Opslag Duurzame Energieheffing (ODE) overschakelt van elektriciteit naar gas

Het bericht dat de energierekening volgend jaar verder stijgt.

Het interview met MKB Nederland en Greenpeace van Radio EenVandaag van 17 april 2019

Shell’s kindermarketingfestival Generation Discover 2019

Het bericht ‘Ban op vuurwerk vanaf 1 december, ook opslag dan verboden’

Het nieuwe investeringsbeleid van de Nederlandse ontwikkelingsbank (FMO)

Het bericht 'Stoppen met gas zorgt juist voor méér CO2'

Het artikel ‘Nederland zal veel eerder en veel meer gas moeten importeren dan tot nu werd gedacht’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl