Tweedemonitor / Kamervraag / Discriminerend beleid binnen studentenorganisaties.Discriminerend beleid binnen studentenorganisaties.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z25287

2020Z25287

(ingezonden 17 december 2020)

Vragen van het lid Paternotte (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over discriminerend beleid binnen studentenorganisaties

  1. Bent u bekend met het HP/De Tijd-artikel 'Discriminerend beleid’ binnen studentenorganisatie: 'Dit soort documenten zijn ontluisterend’'? 1)
  2. Wat zijn de landelijke criteria voor mbo-scholen, hogescholen en universiteiten bij het verstrekken van subsidie aan studentenorganisaties?
  3. Wat zijn de landelijke criteria voor mbo-scholen, hogescholen en universiteiten bij het verstrekken van beurzen aan bestuurders van studentenorganisaties?
  4. Wat is de hoogte van de bijdrage en de bestuursbeurzen die de onderwijsinstellingen in Leiden, Groningen en Utrecht de afgelopen vijf jaar hebben verstrekt aan de afdeling van de Navigators?
  5. Ontvangt de Navigators Nederland of een van de afdelingen publieke middelen of beurzen van de rijksoverheid?
  6. Welke verantwoordelijkheden en mogelijkheden hebben onderwijsinstellingen als zij subsidie of bestuursbeurzen verstrekken aan studentenorganisaties die discriminatoir beleid hanteren?
  7. Deelt u de mening dat er sprake is van discriminatoir beleid als een studentenorganisatie beleid of een medewerkersprofiel heeft dat stelt dat leden vanwege hun seksuele oriëntatie of partnerkeuze niet of minder geschikt zijn voor functies binnen de vereniging?
  8. Deelt u de mening dat studentenorganisaties die lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse (lhbti) personen ontmoedigen om bestuursfuncties te vervullen, of anderszins discriminatoir beleid hanteren of onderschrijven, niet met belastinggeld gesteund horen te worden?
  9. Bent u bereid, indien dat nog niet bij wet of door onderwijsinstellingen geregeld is, de voorwaarde op te nemen dat studentenorganisaties alleen in aanmerking voor publieke financiering komen als zij geen discriminatoir beleid hanteren?

1) HP/De Tijd, 'Discriminerend beleid’ binnen studentenorganisatie: ‘Dit soort documenten zijn ontluisterend’', 25 november 2020, https://www.hpdetijd.nl/2020-11-25/discriminerend-beleid-binnen-studentenorganisatie-dit-soort-documenten-zijn-ontluisterend/


Gerelateerd

Discriminerend beleid binnen studentenorganisaties.

Het bericht 'Studentenorganisaties vrezen hogere studie-uitval door coronamaatregelen'

Het bericht ‘Cafédeur blijft dicht voor expat in Eindhoven: 'Ik ben hier nu vijf maanden en dat is lang genoeg om te weten dat ik nooit hier ga wonen'

Het bericht ‘Discriminerend beleid binnen studentenorganisatie: dit soort documenten zijn ontluisterend’

Het bericht ‘Algoritme voorspelt wie fraude pleegt bij bijstandsuitkering’

Het bericht dat medewerkers van de politie een zwartboek discriminatie hebben gemaakt

Het meldpunt voor reiskosten zomerstages en zomerles

Het bericht ‘Landelijk coördinator nodig om discriminatie aan te pakken’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl