Tweedemonitor / Kamervraag / De BSO-bus die vandaag spontaan in brand vloogDe BSO-bus die vandaag spontaan in brand vloog

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z25278

2020Z25278

(ingezonden 17 december 2020)

Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de BSO-bus die vandaag spontaan in brand vloog

  1. Bent u op de hoogte van het feit dat een BSO-bus vandaag spontaan bij een kinderdagverblijf in brand is gevlogen? 1)
  2. Bent u ervan op de hoogte dat de politie brandstichting inmiddels heeft uitgesloten?
  3. Bent u bekend met de motie-Van Aalst die opriep om, gezien de serieuze risico's voor de veiligheid die uit de risicobeoordeling van de SWOV naar de BSO-bus zijn gekomen, de BSO-bus niet aan te wijzen als bijzondere bromfiets? 2)
  4. Kunt u aangeven of de RDW destijds ook heeft gekeurd op brandveiligheid?
  5. Bent u bereid deze keuringsdocumenten omtrent brandveiligheid naar de Kamer te sturen?
  6. Bent u naar aanleiding van de spontane ontbranding bereid de aanwijzing tot bijzondere bromfiets te heroverwegen?
  7. Bent u het ermee eens dat het onderzoek naar het in brand vliegen van de BSO-bus moet worden gedaan door een externe en onafhankelijke partij, en niet door de fabrikant zelf?

 

1) Website RTV Oost, 16 december 2020 (https://www.rtvoost.nl/nieuws/1487186/Fabrikant-onderzoekt-spontaan-in-brand-vliegen-van-opvolger-Stint-in-Wierden)

2) Kamerstuk 29398, nr. 864


Gerelateerd

Het artikel ‘Kinderopvang boos over uitstel toelating nieuwe Stint’?

De BSO-bus die vandaag spontaan in brand vloog

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De bekostiging van Plusopvang vanuit de Jeugdwet

Het moeten inleveren van een aangepaste bus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl