Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘EU-akkoord over klimaat: 55 procent minder uitstoot in 2030'Het bericht ‘EU-akkoord over klimaat: 55 procent minder uitstoot in 2030'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z25277

2020Z25277

(ingezonden 17 december 2020)

Vragen van het lid Sienot (D66) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘EU-akkoord over klimaat: 55 procent minder uitstoot in 2030'

  1. Bent u bekend met het bericht ‘EU-akkoord over klimaat: 55 procent minder uitstoot in 2030’? 1)
  2. Hoe beoordeelt u het besluit van de Europese Raad en welke directe gevolgen heeft dit voor Nederland?
  3. Deelt u de mening dat het gat tot het klimaatdoel 2030 alleen maar groeit, gezien uit de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2020 blijkt dat het huidige Nederlands klimaatbeleid optelt tot minimaal 34% CO2-reductie en dit noopt tot het nemen van aanvullend beleid?
  4. Welke no-regret maatregelen zijn er en kunnen in de komende maanden al genomen worden?
  5. Hoe staat het met de uitwerking van de Nederlandse maatregelen voor het klimaatdoel van 55% CO2-reductie door de ambtelijke studiegroep onder leiding van Laura van Geest?
  6. Hoe staat het met de uitvoering van de aangenomen motie van de leden Sienot en Dik-Faber die vraagt om alle partners van het Klimaatakkoord te betrekken bij de ambtelijke studiegroep en ideeën op te halen bij de brede samenleving? Ligt u op koers om concrete voorstellen op tafel te kunnen leggen bij de formatiebespreking? 2)
  7. Welke concrete maatregelen onderneemt u om een groen economisch herstel te bereiken, aangezien de Europese Unie en u door de gevolgen van de coronacrisis grote financiële injecties doen in de economie?
  8. Hoe gaat u, met de aanpak van klimaatverandering, nieuw groen verdienvermogen creëren, net als toekomstbestendige banen?

1) AD.nl, 11 december 2020 'EU-akkoord over klimaat: 55 procent minder uitstoot in 2030' (https://www.ad.nl/buitenland/eu-akkoord-over-klimaat-55-procent-minder-uitstoot-in-2030~aec50e84/)

2) Kamerstuk 35570-XIII, nr. 37


Indiener

Matthijs Sienot (D66)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 18542 )

Publicatiedatum
17 December 2020
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl