Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat er wensballonnen in omloop zijn die niet voldoen aan de veiligheidseisenHet bericht dat er wensballonnen in omloop zijn die niet voldoen aan de veiligheidseisen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z25126

2020Z25126

(ingezonden 16 december 2020)

Vragen van de leden Van Beukering-Huijbregts en De Groot (beiden D66) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat er wensballonnen in omloop zijn die niet voldoen aan de veiligheidseisen. 

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Wensballonnen niet aan te slepen: 'Kijk goed welke je koopt'’? 1) 
  2. Herkent u het beeld dat er een grote toename is van de verkoop van wensballonnen, als gevolg van het tijdelijke vuurwerkverbod?
  3. Klopt het dat de wensballonnen die in Nederland worden verkocht moeten voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit? Hoe wordt er op deze richtlijnen gecontroleerd?
  4. Herkent u het beeld dat er wensballonnen in omloop zijn die niet aan de richtlijnen voldoen? Welke risico’s voor de openbare veiligheid brengt dit met zich mee?
  5. Welke maatregelen kunt u treffen om de verkoop van wensballonnen die niet aan de richtlijnen voldoen tegen te gaan?
  6. Welke maatregelen kunnen er worden genomen om de risico’s van alle wensballonnen die in omloop zijn te mitigeren, nu de vraag daarnaar toeneemt?
  7. In hoeverre vindt er publieksvoorlichting plaats over de risico’s van het gebruik van wensballonnen? Bent u bereid dit aspect bij de publieksvoorlichting over het vuurwerkverbod te betrekken?
  8. Bent u bereid deze vragen binnen veertien dagen te beantwoorden?

1) RTLNieuws, 10 december 2020, "Wensballonnen niet aan te slepen: 'Kijk goed welke je koopt'", https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5202475/wensballonnen-niet-aan-te-slepen


Gerelateerd

Het bericht dat er wensballonnen in omloop zijn die niet voldoen aan de veiligheidseisen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het artikel ‘Mooi maar gevaarlijk’

Het artikel ‘Man smokkelt wapenonderdelen uraniumfabriek Gronau binnen’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Twee zwaargewonden kinderen na val onveilig speeltoestel

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De Fraude Signalering Voorziening (FSV)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl