Tweedemonitor / Kamervraag / Miskenning door Nederlandse regering van de Joodse relatie met de Tempelberg te JerusalemMiskenning door Nederlandse regering van de Joodse relatie met de Tempelberg te Jerusalem

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z24853

2020Z24853

(ingezonden 14 december 2020)

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over miskenning door Nederlandse regering van de Joodse relatie met de Tempelberg te Jerusalem

  1. Herinnert u zich de in de Eerste Kamer aangenomen motie (1) om “zoveel mogelijk tegen de VN-resoluties te stemmen waarin naar de Tempelberg verwezen wordt met alleen de Arabische naam” en dat u heeft gezegd “met die motie te kunnen leven”?
  2. Onderschrijft u dat het Jodendom een historische en religieuze relatie heeft met de Tempelberg? Zo nee, waarom niet?
  3. Waarom was het naar uw mening onmogelijk om in de Algemene Vergadering van de VN te stemmentegen de resolutie A/Res/75/98 (ingediend door Cuba e.a.), waarin de Tempelberg uitsluitend met de naam Haram al-Sharif werd aangeduid? (2)
  4. Heeft Nederland pogingen ondernomen om voor de stemming een tekstwijziging in de resolutie aan te laten brengen door daarin (ook) de benaming Tempelberg op te laten nemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke pogingen zijn dan in het werk gesteld en waarom werden deze niet overgenomen?
  5. Bent u bereid uw excuses aan Israël aan te bieden voor uw laakbare stemgedrag?
  1. Kamerstuk 35403 J.
  2. https://www.joods.nl/2020/12/volgens-nederland-heeft-de-tempelberg/uitsluitend-een-moslim-geschiedenis


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl