Tweedemonitor / Kamervraag / Wetenschappelijk onderzoek naar de werking van medicinale cannabisWetenschappelijk onderzoek naar de werking van medicinale cannabis

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z24849

2020Z24849

(ingezonden 14 december 2020)

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister voor Medische Zorg over wetenschappelijk onderzoek naar de werking van medicinale cannabis

  1. Bent u bekend met het bericht 'Antwoord Zorginstituut Nederland omtrent vergoeding medicinale cannabis door zorgverzekeraars blijft Nee!'? 1)
  2. Deelt u de mening dat het voor het fundamentele klinische onderzoek naar de werking van medicinale cannabis dat nu loopt naar aanleiding van de motie Bergkamp, én voor toekomstig aanvullend onderzoek naar aanleiding van de motie Bergkamp/Sazias, van groot belang is dat het Zorginstituut openheid geeft over de criteria op basis waarvan zij besluit dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is om een geneesmiddel te kunnen beoordelen? 2) en 3)
  3. Voldoet het genoemde lopende onderzoek naar de werking van medicinale cannabis aan de eisen die het Zorginstituut stelt om het als wetenschappelijk bewijs te kunnen aanvaarden en medicinale cannabis als geneesmiddel te kunnen beoordelen?
  4. Bent u bereid het Zorginstituut te vragen deze criteria in het geval van medicinale cannabis zo snel mogelijk te delen met de onderzoekers, opdat het lopende én aanvullende wetenschappelijke onderzoek hier direct op gericht kan worden en er geen kostbare tijd verloren gaat en medicinale cannabis zo snel mogelijk vergoed kan worden via het basispakket?

1) Stichting Patiënten Groep Medicinaal Cannabis Gebruikers, 10 december 2020, 'Antwoord Zorginstituut Nederland omtrent vergoeding medicinale cannabis door zorgverzekeraars blijft Nee!' (https://www.pgmcg.nl/2020/12/antwoord-zorginstituut-nederland-omtrent-vergoeding-medicinale-cannabis-door-zorgverzekeraars-blijft-nee/).

2) Kamerstuk 29477, nr. 484.

3) Kamerstuk 35570-XVI-135.


Gerelateerd

Wetenschappelijk onderzoek naar de werking van medicinale cannabis

Het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar medicinale cannabis

Het bericht dat wietolie zo populair is dat gemeenten soepelere regels overwegen

Het laten aansluiten van het aanbod van BMC bij de wensen en behoeften van gebruikers van medicinale cannabis

Het fiscaal aftrekken van de kosten voor het telen van eigen cannabis

Het vergoeden en/of verlagen van de prijs van medicinale cannabis

Het kweken van medicinale wiet in het Westland

De verwijdering van twee wietplanten uit de tuin van een ouder echtpaar door de politie

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl