Tweedemonitor / Kamervraag / De arbeidsmarkt in LimburgDe arbeidsmarkt in Limburg

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z24686

2020Z24686

(ingezonden 11 december 2020)

Vragen van de leden Tielen en Nijkerken-de Haan (beiden VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de arbeidsmarkt in Limburg

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Nieuwe klap voor VDL Nedcar: ontslag voor 750 medewerkers’? 1)
 2. Op welke wijze doet VDL er ‘alles aan om de gedupeerde mensen van werk naar werk te begeleiden’? Is bekend in hoeverre de arbeidsmarktregio’s betrokken zijn en welke rol zij daarin spelen?
 3. Welke stappen zijn ondernomen en worden nog ondernomen om de werkgelegenheid in Limburg te versterken, bij bedrijven zoals Nedcar en andere (clusters van) bedrijven?
 4. Bent u bereid om arbeidsmarktregio’s waar het verlies van werkgelegenheid bovengemiddeld groot is, zoals in Limburg, te prioriteren bij het verdelen van extra (corona-)gelden voor arbeidsmarktregio’s?
 5. Wat kunnen de betrokken arbeidsmarktregio’s in Limburg leren van andere arbeidsmarktregio’s, welke effectieve voorbeelden van gelijksoortige situaties zijn beschikbaar?
 6. Klopt het dat een groot deel van de ontslagen medewerkers opgeleid zijn in de techniek, wat een tekortsector is? Wat is de verhouding tussen de aantallen ontslagen medewerkers en de openstaande vacatures in de techniek?
 7. In hoeverre zijn werkgevers in de techniek met langdurig openstaande vacatures betrokken om deze ontslagen medewerkers vanaf nu te kunnen werven, selecteren en waar nodig extra op te leiden? Wat staat deze werkgevers in de weg om in contact te treden met deze ontslagen medewerkers en hoe kan dat worden opgelost?
 8. Kunnen de ontslagen VDL-werknemers voor eventuele aanvullende scholing terecht bij het deze week gelanceerde initiatief Limburgleert.nl? 2) Deelt u de mening dat juist dit soort door de overheid gefinancierde initiatieven opleidingen moeten bieden voor tekortsectoren zoals techniek, in plaats van ‘soft skills’ zoals in het artikel genoemde stressmanagement en werkgeluk? 
 9. Deelt u de mening dat in deze situatie de arbeidsmarktregio’s, regionale mobiliteitsteams en leerwerkloketten zich nu moeten bewijzen in het effectief zijn in het van werk naar werk begeleiden van mensen die hun baan verliezen? Zo ja, wat is uw verwachting van de inzet, maar vooral van het resultaat hiervan? Op welke wijze wordt de effectiviteit van de inzet gemonitord? Bent u bereid bij te sturen op het moment dat de monitoring daar aanleiding toe geeft?
 10. Herkent u de signalen dat organisaties in de arbeidsmarktregio’s vooral veel overleggen in plaats van tijd steken in het daadwerkelijk verbinden van mensen met potentieel nieuwe werkgevers (in tekortsectoren)?
 11. Bent u bereid arbeidsmarktregio’s op te dragen om hun energie te steken in het daadwerkelijk maken van verbinding met werkgevers zodat vraag en aanbod bij elkaar gebracht kunnen worden?

1) https://www.limburger.nl/cnt/dmf20201202_93088404

2) https://www.1limburg.nl/gratis-leren-en-loopbaanadvies-voor-limburgers


Indiener

Judith Tielen (VVD)

Chantal Nijkerken-de Haan (VVD)


Gericht

Wouter Koolmees (D66)


Access ( 18456 )

Publicatiedatum
11 December 2020
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl