Tweedemonitor / Kamervraag / De toekenning van de legion d’honneur aan President SisiDe toekenning van de legion d’honneur aan President Sisi

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z24529

2020Z24529

(ingezonden 10 december 2020)

Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de toekenning van de legion d’honneur aan President Sisi

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de Franse president Macron de legion d’honneur aan de Egyptische president Sisi heeft toegekend? 1)
  2. Bent u nog steeds van mening dat er mensenrechtenschendingen in Egypte plaatsvinden en dat de persvrijheid daar onder druk staat?
  3. Maakt u zich zorgen over de veiligheid van journalisten in Egypte? Zo nee, waarom niet? En zo ja, waarom wel?
  4. Vindt u het gepast om de leider van een land waar grootschalige mensenrechtenschendingen plaatsvinden op dergelijke wijze te eren? In het bijzonder ten tijde van de World Press Freedom Conference die mede door Nederland is georganiseerd?
  5. Bent u bereid om contact op te nemen met de Franse overheid, al dan niet samen met Europese collega’s, om verduidelijking te vragen over het eren van de leider van een land waar burgerlijke vrijheden, mensenrechten en vrije journalistiek sterk onder druk staan? Zo ja, op welke termijn? En zo nee, waarom niet? 

1) https://plus.lesoir.be/342622/article/2020-12-09/gala-legion-dhonneur-quand-macron-dissimule-les-honneurs-quil-reserve-sissi


Indiener

Lilianne Ploumen (PvdA)


Gericht

Stef Blok (VVD)


Access ( 18433 )

Publicatiedatum
10 December 2020
Gerelateerd

De toekenning van de legion d’honneur aan President Sisi

De afgifte van een vergunning voor export militair materieel naar Egypte.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat Minister-President Rutte volgende week voor de tweede maal President Trump bezoekt

Het bericht in NRC van 4 augustus 2020 ‘Weinig regionale spreiding bij toekenning subsidies podiumkunsten‘

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl