Tweedemonitor / Kamervraag / Een documentaire over D66-lijsttrekker Kaag tijdens de verkiezingscampagneEen documentaire over D66-lijsttrekker Kaag tijdens de verkiezingscampagne

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z24525

2020Z24525

(ingezonden 10 december 2020)

Vragen van het lid Martin Bosma (PVV) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over een documentaire over D66-lijsttrekker Kaag tijdens de verkiezingscampagne.

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘NPO pakt uit: lange film over ‘premierskandidaat’ Sigrid Kaag’? [1]
  2. Waarom brengt de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) een uren durende reclamespot van een politicus, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen?
  3. Bestaat er een relatie tussen deze reclamespot voor D66 en het feit dat de voorzitter van de NPO een sympathisant is van D66 en dat de directeur van de VPRO een voormalig campagneleider is van D66?
  4. Herinnert u zich de documentaire Jesse, die vlak voor de verkiezingen zou worden uitgezonden door de NPO, maar op het laatste moment werd teruggetrokken?
  5. Hoe verhoudt zich deze zendtijd voor politieke partijen tot de Mediawet, in het bijzonder tot artikel 2.1.2, waar staat dat deze “evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand is en zich tevens kenmerkt door een grote verscheidenheid naar vorm en inhoud’’?
  6. Waarom betaalt het Nederlands Filmfonds deze reclamespot? Is het een taak van een culturele subsidieclub dit te financieren?
  7. Valt deze gift in natura onder campagnefinanciering door de NPO, VPRO en het Filmfonds?

[1] Mediacourant, 9 december 2020. https://www.mediacourant.nl/2020/12/npo-pakt-uit-lange-film-over-premierskandidaat-sigrid-kaag/


Gerelateerd

Een documentaire over D66-lijsttrekker Kaag tijdens de verkiezingscampagne

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De documentaire ‘De laatste sociaal advocaten’

Het bericht ‘Verdachten zaak sushiketen Sumo krijgen geen straf vanwege inbreuk op hun privacy’

Het bericht dat de voorzitter van de Ulu moskee in Utrecht aangifte heeft gedaan tegen de PVV-lijsttrekker in Utrecht over zijn angstwekkende uitspraak over het afbranden van de Ulu moskee

De documentaire De Kroongetuigeadvocaat

Het artikel ‘NVWA nalatig na signalen over slachthuizen als 'corona-hotspot’’.

Het bericht 'Protestmars bij grens met Saint Martin'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl