Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat er wederom honderden containers overboord zijn geslagen in de NoordzeeHet bericht dat er wederom honderden containers overboord zijn geslagen in de Noordzee

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z24518

2020Z24518

(ingezonden 10 december 2020)

Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat er wederom honderden containers overboord zijn geslagen in de Noordzee

 1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat er wederom honderden containers overboord zijn geslagen in de Noordzee? 1)
 2. Welke route voer het betreffende schip dat de containers verloor?
 3. Wat is de verwachte milieuschade in Duitse en Nederlandse wateren?
 4. Was er sprake van stormachtige weersomstandigheden?
 5. Heeft de Nederlandse of Duitse kustwacht het schip geadviseerd een andere route te nemen, en zo ja, heeft de kapitein van het schip dit advies opgevolgd?
 6. Zou het varen van een andere route de potentiële milieuschade hebben verminderd?
 7. Hoe groot acht u de kans op verder containerverlies langs het waddengebied, aangezien het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) betreffende de MSC Zoe concludeerde dat een dergelijke ramp ‘morgen weer kan gebeuren’ en het gisteren opnieuw is gebeurd? Hoeveel kosten (zowel financieel als op het gebied van natuur en vervuiling) brengt dit met zich mee? Wat gaat u op korte termijn doen om dit tegen te gaan?
 8. Bent u het eens met de stelling dat het écht klaar moet zijn met containerverlies op routes langs het kwetsbare waddengebied?
 9. Bent u bereid zo snel mogelijk een trilaterale top te organiseren met Duitsland en Denemarken om te spreken over het sluiten van de zuidelijke Waddenroute?
 10. Kunt u toelichten wat voor maatregelen u, in samenwerking met Duitse overheden, treft tegenover het bedrijf dat eigenaar is van het betreffende containerschip?
 11. Bent u bereid de maatschappelijke kosten terug te voeren op de eigenaar van dit containerschip?
 12. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het VAO Maritiem?

1) Algemeen Dagblad, 8 december 2020, Nederlandse vissers zien groot aantal overboord geslagen containers in Noordzee (https://www.ad.nl/binnenland/nederlandse-vissers-zien-groot-aantal-overboord-geslagen-containers-in-noordzee~ad03a0e1/)

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Gijs van Dijk (PvdA), ingezonden 9 december 2020 (vraagnummer 2020Z24389).


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl