Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Meerdere OMT-leden bedreigd en thuis opgezocht'Het bericht 'Meerdere OMT-leden bedreigd en thuis opgezocht'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z24380

2020Z24380

(ingezonden 9 december 2020)

Vragen van de leden Groothuizen (D66) en Van Toorenburg (CDA) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het bericht 'Meerdere OMT-leden bedreigd en thuis opgezocht'

  1. Heeft u kennis genomen van bovengenoemd bericht? 1)
  2. Klopt het dat meerdere leden van het OMT zijn bedreigd? Kunt u aangeven of hiertegen (al) is opgetreden?
  3. Deelt u de mening dat de bedreigingen volstrekt onacceptabel zijn?
  4. Deelt u de mening dat het thuis opzoeken van wetenschappers, maar ook van politici, ambtenaren en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten, niet aanvaardbaar is vanwege de intimiderende werking die hiervan uitgaat? Zo ja, wat kunt u doen om dit verschijnsel tegen te gaan? Zo niet, waarom niet?
  5. Kunt u, vanzelfsprekend zonder in details te treden, garanderen dat leden van het OMT adequaat worden beveiligd, indien daar noodzaak toe is? Welke knelpunten ziet u bij het beveiligen van de OMT-leden?
  6. Is het nog steeds de bedoeling dat het gewijzigde Handelsregisterbesluit per 1 januari 2021 inwerking treedt, zodat de woonadressen van alle natuurlijke personen dan worden afgeschermd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zijn daarmee dit soort praktijken dan opgelost? Welke gaten blijven er in het systeem, waardoor kwaadwillenden gemakkelijk informatie kunnen opvragen over woonadressen? Hoe kunnen natuurlijke personen in de tussentijd regelen dat hun woonadressen worden afgeschermd?
  7. Bent u bereid uw antwoorden 2) op vragen van het lid Groothuizen (D66) over het afschermen van de gegevens van advocaten in het kadaster te herzien en daarbij ook te kijken naar wetenschappers, politici en bestuurders? Zo niet, waarom niet?
  8. Hoe staat het met uw onderzoek naar het verschijnsel “doxing” en de manier waarop hiertegen op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming kan worden opgetreden, zoals u heeft toegezegd op 24 november jl.?

1) https://www.nu.nl/coronavirus/6094245/meerdere-omt-leden-bedreigd-en-thuis-opgezocht.html

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019-2020, nr. 2529


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl