Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Lachen om vuurwerkverbod: Wij knallen gewoon door’Het bericht ‘Lachen om vuurwerkverbod: Wij knallen gewoon door’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z24043

2020Z24043

(ingezonden 7 december 2020)

Vragen van de leden Yeşilgöz-Zegerius en Ziengs (beiden VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Lachen om vuurwerkverbod: Wij knallen gewoon door’. 

  1. Bent u bekend met bovenstaand bericht? 1)
  2. Hoeveel vandalen die (illegaal) vuurwerk afsteken zijn tot nu toe aangehouden? Hoeveel van hen kunnen een straf verwachten? Aan welke straffen moeten we dan denken? Wordt bijvoorbeeld de schade ook verhaald op ouders als het om minderjarige vandalen gaat? Zo nee, waarom niet? Wordt (super)snelrecht ingezet om hen aan te pakken? Kunt u hier een toelichting op geven?
  3. Hoeveel illegale vuurwerkhandelaren zijn tot nu toe aangehouden? Hoeveel vuurwerk is daarbij aangetroffen? Welke straf kunnen zij daarbij verwachten? Hoe staat het met de vernietiging van dit vuurwerk? Kunnen de kosten van de vernietiging reeds op de handelaar verhaald worden? Wordt (super)snelrecht ingezet om hen aan te pakken? 
  4. In hoeverre heeft de politie zicht op de versleutelde berichtenservices zoals Telegram, waar de handel in (illegaal) vuurwerk zich tegenwoordig grotendeels afspeelt, net zoals bij drugshandel, waardoor (illegaal) en explosief vuurwerk ongezien de straten overgaat en in garages en kelders belandt? Welke maatregelen worden getroffen om deze online vuurwerkroutes te torpederen? Wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van digitale wijkagenten? Zo nee, waarom niet?
  5. In hoeverre worden bij de handel van illegaal vuurwerk dezelfde routes gebruikt als bij de drugshandel? Welke routes zijn dit, wat zegt dit over de criminele netwerken en hoe wordt hierop gehandeld en geanticipeerd?
  6. Deelt u de mening dat het zeer zorgelijk is dat berichten als ‘Wij knallen gewoon door’ rondgaan in online chatgroepen en dat deze mensen aangepakt moeten worden? Ziet u de noodzaak om extra maatregelen te treffen tegen deze groep? Zo ja, welke extra maatregelen bent u bereid te treffen? Zo nee, waarom niet?
  7. Welke maatregelen heeft u tot nu toe getroffen en bent u voornemens te treffen om te voorkomen dat vuurwerkfanaten uit met name grensregio's vuurwerk uit landen om ons heen halen die geen tijdelijk vuurwerkverbod hebben, zoals België en Duitsland? Bent u bijvoorbeeld van plan de komende maand grenscontroles te intensiveren? Zo nee, waarom niet? Heeft u uw Belgische en Duitse collega’s hierover gesproken en wat waren de uitkomsten van deze gesprekken? Zo nee, waarom niet?
  8. Welke maatregelen kunt u nemen om omwonenden te wijzen op het risico van de opslag van illegaal vuurwerk? Welke signalen zijn daarbij relevant om melding te maken? Kunnen zij bij het vermoeden 112 bellen of is het 0900-8844 nummer van toepassing?
  9. Zijn onze agenten voldoende uitgerust tegen zwaar vuurwerk? Hebben zij voldoende beschermingsmiddelen? Hoe gaat het daarbij nu met het gebruik van C2000 zodat hulpverleners zich richting de jaarwisseling verzekerd weten van goede communicatiemiddelen?

1) De Telegraaf, 1 december 2020, "Lachen om vuurwerkverbod: 'wij knallen gewoon door'", https://www.telegraaf.nl/nieuws/1631230382/lachen-om-vuurwerkverbod-wij-knallen-gewoon-door/?utm_source=whatsapp&utm_medium=referral&utm_campaign=whatsapp


Gerelateerd

Het bericht ‘Lachen om vuurwerkverbod: Wij knallen gewoon door’

Het pleidooi van gemeenten voor een landelijk vuurwerkverbod

Het bericht ‘Kabinet geeft groen licht voor volledig vuurwerkverbod in Apeldoorn, maar Raad van State twijfelt’

Het bericht 'Heya! Kilo’s knallen!'

De handhaving van het vuurwerkverbod door gemeentelijke handhavers (domein 1) boa’s.

Het bericht ‘Werkgevers pompen Polen rond om kosten te besparen’

Ontploffingsgevaar emissiearme stalvloeren en ruimte voor alternatieve systemen

Het bericht 'Groot vuur, auto’s erin, dat is de Haagse traditie. Maar wij kunnen niet overal zijn'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl