Tweedemonitor / Kamervraag / De interferentie van de nieuwe 5G-frequentieband met de frequentieband voor altimeters in de burgerluchtvaartDe interferentie van de nieuwe 5G-frequentieband met de frequentieband voor altimeters in de burgerluchtvaart

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z24040

2020Z24040

(ingezonden 7 december 2020)

Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de interferentie van de nieuwe 5G-frequentieband met de frequentieband voor altimeters in de burgerluchtvaart

  1. Bent u bekend met de brief die op 17 november jl. is gestuurd door een groot aantal luchtvaartorganisaties aan het Amerikaanse congres, waarin wordt gewaarschuwd voor interferentie van de nieuwe 5G-frequentieband met de frequentieband voor altimeters in de burgerluchtvaart? 1)
  1. Klopt het dat de 5G-frequentieband opereert net onder de 4 GHz, terwijl de radar-altimeters in de burgerluchtvaart wereldwijd net opereren boven de 4 GHz (4.2-4.4 Ghz)?
  1. Wat is er wetenschappelijk en technisch bekend over mogelijke interferentie tussen deze frequentiebanden en het mogelijke gevaar dat dit oplevert voor de veiligheid van de burgerluchtvaart?
  1. Is meer onderzoek nodig? En bent u bereid daartoe in overleg te gaan en zonodig opdracht te geven?
  1. Heeft de introductie van 5G consequenties voor de veiligheid van vliegtuigbewegingen op of rondom Nederlandse luchthavens? Zijn er extra maatregelen nodig, al dan niet uit voorzorg?

1) Website National Business Aviation Association, 20 november 2020 (https://nbaa.org/wp-content/uploads/aircraft-operations/cns/gps/20201117-Aviation-Coalition-Letter-Cono-Congress-Radar-Altimeters.pdf)


Gerelateerd

De interferentie van de nieuwe 5G-frequentieband met de frequentieband voor altimeters in de burgerluchtvaart

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het gebruik van MANPADS in de Syrische provincie Idlib en de risico’s voor de burgerluchtvaart

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl