Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Schonere diesel tanken kan sinds kort ook in Roden’Het bericht ‘Schonere diesel tanken kan sinds kort ook in Roden’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z24037

2020Z24037

(ingezonden 7 december 2020)

Vragen van de leden Ziengs en Lodders (beiden VVD) aan de staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en van Financiën over het bericht ‘Schonere diesel tanken kan sinds kort ook in Roden’.

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Schonere diesel tanken kan sinds kort ook in Roden’? 1)
 2. Klopt het dat HVO100 een type brandstof is die dezelfde kenmerken heeft als diesel, maar die geproduceerd is op basis van met waterstof behandelde restproducten zoals plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten en daarmee 100% circulair is? Klopt het dat dit een vorm van duurzame brandstof is die gebruikt kan worden in dieselmotoren die daarvoor niet hoeven te worden aangepast? Zo nee, kunt u een toelichting geven?
 3. Klopt het dat het gebruik van HVO100, vergeleken met het gebruik van reguliere diesel, zorgt voor een reductie van CO2-uitstoot van 89%? In welke mate bent u op de hoogte van de voordelen van HVO100 ten opzichte van normale diesel en welke mogelijkheden ziet u voor het toepassen van HVO100 in relatie tot het streven naar minder uitstoot? Welke acties heeft u in gang gezet om deze duurzamere vorm van brandstof voor dieselmotoren te stimuleren en onder de aandacht te brengen? Indien dit niet het geval is, kunt u aangeven waarom dit niet gebeurt?
 4. Kunt u een overzicht geven van de accijns en belasting op de verschillende brandstoffen (dus de verschillende fossiele brandstoffen, gas, blauwe diesel, HVO100, elektriciteit en waterstof) en de ontwikkeling van deze accijns en belastingen over de afgelopen vijf jaar per jaar? Kunt u daarbij over dezelfde jaren een prijsontwikkeling geven van de prijs per liter of eenheid aan de pomp?
 5. Klopt het dat HVO100 aan de pomp circa 30% duurder is dan reguliere diesel? Deelt u de mening dat deze schone vorm van brandstof voor dieselmotoren gestimuleerd zou moeten worden? Zo nee, waarom niet?
 6. Kent u de voorbeelden van bedrijven die hun wagenpark of beroepsmatig geëxploiteerde vaartuigen hebben omgeschakeld op het gebruik van HVO100 om bij te dragen aan de circulaire economie? Wat vindt u van deze voorbeelden? Deelt u de mening dat het voor deze ondernemingen frustrerend is dat zij niet beloond worden voor hun bijdrage aan de klimaatdoelstellingen maar juist meer betalen, zowel aan de pomp als aan wegenbelastiing? Wat gaat u doen om dit te verbeteren?
 7. Welke stimuleringsmaatregelen zouden er genomen kunnen worden om het aantal pomplocaties met HVO100 flink te verhogen, aangezien HVO100 nog maar beperkt beschikbaar is?
 8. Zijn er in de wet- en regelgeving beperkingen die de omzetting van de in oorsprong restproducten zoals plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten frustreren? Zo ja, welke zijn dat, welke beperkingen levert dit op in de omzetting en welke middelen ziet u om deze beperkingen weg te nemen?
 9. Welke logistieke uitdagingen moeten overwonnen worden om grootschalige productie en distributie van HVO100 mogelijk te maken?
 10. Kent u naast HVO100 nog andere innovatieve of circulaire brandstoffen die mogelijk op grote schaal zouden kunnen bijdragen aan het verlagen van CO2-uitstoot? Zo ja, welke en waar staat de ontwikkeling van deze innovatieve brandstoffen?
 11. Kunt u bovenstaande vragen één voor één beantwoorden?

1) Dagblad van het Noorden, 18 augustus 2020, Schonere diesel van frituurolie tanken kan sinds kort ook in Roden (https://www.dvhn.nl/drenthe/Schonere-diesel-tanken-kan-sinds-kort-ook-in-Roden-25938681.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwi7-qqz87PtAhWssaQKHa-pB-gQFjACegQIAxAC%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dvhn.nl%252Fdrenthe%252FSchonere-diesel-tanken-kan-sinds-kort-ook-in-Roden-25938681.html%26usg%3DAOvVaw14jfaB9vh8ZIwu2OeOdZtY)


Gerelateerd

Het bericht ‘Schonere diesel tanken kan sinds kort ook in Roden’

De antwoorden op de vragen over het bericht 'Schonere diesel tanken kan sinds kort ook in Roden'

Het bijmengen van afvalstoffen aan brandstoffen en het ILT-rapport ‘Stookolie voor zeeschepen - Autobrandstoffen voor West-Afrika’

Ontploffingsgevaar emissiearme stalvloeren en ruimte voor alternatieve systemen

Bewegwijzering voor het opladen van elektrische auto’s langs de autosnelweg

Het schenden van regels van zoutbedrijven bij diesel in de ondergrond

De petitie ‘Terug naar schoner gft-afval voor nog schonere compost’.

Het bericht ‘Nieuwe test voor uitstoot diesels’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl