Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Oeganda 21 miljoen misloopt door NederlandHet bericht dat Oeganda 21 miljoen misloopt door Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z24035

2020Z24035

(ingezonden 7 december 2020)

Vragen van de leden Alkaya en Leijten (beiden SP) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat Oeganda 21 miljoen misloopt door Nederland


  1. Wat is uw mening over het bericht dat Oeganda 21 miljoen misloopt door Nederland? 1)

  2. Klopt het dat het Indiase bedrijf Airtel door het belastingverdrag tussen Nederland en Oeganda via Nederland 25 miljoen dollar aan belasting in Oeganda kon ontwijken?

  3. Klopt het dat het Chinese staatsoliebedrijf CNOOC ook via dit belastingverdrag Oegandese belasting ontwijkt? Hoeveel inkomsten loopt de Oegandese staat daardoor mis?

  4. Hoeveel bedrijven maken gebruik van de belastingvoordelen die voortkomen uit het belastingverdrag tussen Nederland en Oeganda? Hoeveel belastinggeld loopt Oeganda hierdoor mis?

  5. Sinds wanneer is de regering op de hoogte van de grootschalige belastingontwijking via Nederland, die mogelijk wordt gemaakt door dit verdrag? Hoeveel verdient Nederland via onder andere de vennootschaps- en dividendbelasting aan deze belastingontwijking?

  6. Waarom heeft Nederland het sinds 2004 bestaande belastingverdrag met Oeganda niet gewijzigd of opgezegd, toen duidelijk werd dat deze grootschalige belastingontwijking faciliteerde? Deelt u de mening dat de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid aangevuld dient te worden met voorwaarden om te heronderhandelen indien Nederland het laagbelastende land blijkt te zijn?

  7. Hoe verhoudt de facilitering van belastingontwijking vanuit Oeganda zich tot de circa 98 miljoen euro die in 2021 vanuit de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de ontwikkeling van Oeganda wordt uitgegeven? 2) Wat is de toegevoegde waarde van deze uitgaven, als het Nederlandse belastingbeleid ervoor zorgt dat Oeganda miljoenen euro’s aan inkomsten mist?

  8. Wat is de Nederlandse inzet bij de besprekingen over een nieuw verdrag met Oeganda? Is het doel hierbij om belastingontwijking vanuit Oeganda via Nederland volledig uit te sluiten? Zo ja, kunt u toelichten hoe u dit wilt bereiken?

  9. Deelt u de mening dat het Nederlandse netwerk van fiscale verdragen enkel en alleen tot grootschalige ontwijking kan leiden en dat Nederland hiermee de grootste spil in een netwerk van semicriminele bedrijfsactiviteiten is die de armste landen berooft van de vruchten van hun arbeid en grondstoffen? Zo nee, hoe duidt u de conclusies van het Centraal Planbureau uit hun netwerkanalyse over het Nederlandse verdragsnetwerk dan? 3)

1) De Volkskrant, 27 november 2020, "Oeganda loopt 21 miljoen mis door Nederland (en dat is het topje van de ijsberg)", https://www.volkskrant.nl/kijkverder/track-en-trace/v/oeganda-loopt-21-miljoen-mis-door-nederland-en-dat-is-het-topje-van-de-ijsberg/

2) Kamerstuk 35770-XVII, p. 3

3) Centraal Planbureau, "Netwerkanalyse van Nederlandse belastingverdragen en ontwikkelingslanden", https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-Netwerkanalyse-van-Nederlandse-belastingverdragen-en-ontwikkelingslanden.pdf


Indiener

Mahir Alkaya (SP)

Renske Leijten (SP)


Gericht

Sigrid Kaag (D66)

Hans Vijlbrief (D66)


Access ( 18374 )

Publicatiedatum
7 December 2020
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl