Tweedemonitor / Kamervraag / De kosten voor kentekening van landbouwmachinesDe kosten voor kentekening van landbouwmachines

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z23670

2020Z23670

(ingezonden 3 december 2020)

Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de kosten voor kentekening van landbouwmachines

  1. Heeft u kennisgenomen van de kritiek van brancheorganisaties op de kosten die de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) wil rekenen voor de identificatie en registratie van nieuwe landbouwvoertuigen en machines? 1)
  2. Klopt het dat de RDW ruim 200 euro meer rekent voor deze identificatie en registratie dan eerder richting de Kamer is gemeld?
  3. Hoe waardeert u deze kostenverhoging?
  4. Wat gaat u eraan doen om ervoor te zorgen dat de toezegging richting de Kamer nagekomen wordt?
  5. Klopt het dat de RDW geen gebruik gaat maken van de versnelde inschrijvingsprocedure voor Europees type-goedgekeurde (land)bouwvoertuigen en nationale kleine serie goedkeuringen (met Certificate of Conformity) en dat dan individuele voertuigen geschouwd en geregistreerd zullen worden?
  6. Hoe waardeert u het signaal dat de tijd die individuele inspectie en registratie kost nadelige gevolgen zal hebben voor de logistieke planning?
  7. Waarom wordt (nog) geen gebruik gemaakt van de genoemde versnelde inschrijvingsprocedure?

1) Boerderij.nl, 2 december 2020, Brancheorganisaties boos over kosten trekkerkenteken (https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/12/Brancheorganisaties-boos-over-kosten-trekkerkenteken-679383E/?_ga=2.232406812.2095824561.1606732650-446680391.1601276416)

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Postma, Geurts en Von Martels (allen CDA), ingezonden 3 december 2020 (vraagnummer 2020Z23666).

Antwoord op

De kosten van kentekens van trekkers (3 December 2020)
Reactietijd: 0 dagen


Indiener

Chris Stoffer (SGP)


Gericht

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


Access ( 18332 )

Publicatiedatum
3 December 2020
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl