Tweedemonitor / Kamervraag / Het CPB-onderzoek naar het niet-gebruik van de aanvullende beurs door studentenHet CPB-onderzoek naar het niet-gebruik van de aanvullende beurs door studenten

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z23660

2020Z23660

(ingezonden 3 december 2020)

Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie) en Van der Molen (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het CPB-onderzoek naar het niet-gebruik van de aanvullende beurs door studenten

  1. Bent u bekend met het onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) ‘Niet-gebruik van de aanvullende beurs’? 1)
  1. Wat vindt u van het feit dat maar liefst een kwart van de eerstejaarsstudenten die recht hebben op een aanvullende beurs daar geen gebruik van maakt terwijl een aanzienlijk deel wel een lening aangaat? Wat is in uw ogen de oorzaak hiervan?
  1. Op welke wijze wilt u het niet-gebruik van de aanvullende beurs terugdringen? Verwacht u dat het nog een keer sturen van een brief voldoende effect zal hebben?
  1. Wat vindt u van de suggesties van het CPB om de aanvullende beurs automatisch uit te keren of een geautomatiseerde controle te doen op het recht en de hoogte van de beurs en studenten vervolgens hierover actief te informeren?
  1. Wat vindt u van de suggestie van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) om aankomende studenten op de middelbare school voorlichting te geven over hun rechten en plichten en over de consequenties van lenen?
  1. Is het mogelijk om de aanvullende beurs met terugwerkende kracht uit te keren aan studenten die hier recht op hebben maar de beurs niet aangevraagd hebben? Bent u bereid om hier werk van te maken?

1) CPB.nl., 2 december 2020: Niet-gebruik van de aanvullende beurs (https://www.cpb.nl/niet-gebruik-van-de-aanvullende-beurs#)


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het CPB-onderzoek naar het niet-gebruik van de aanvullende beurs door studenten

Het bericht ‘Studenten laten aanvullende beurs vaak liggen’

Het nieuws dat veel eerstejaarsstudenten geen gebruik maken van de aanvullende beurs

Het bericht ‘Nederlands mkb heeft last van marktmacht grootbanken’

Nederland als fiscaal doorsluisland en het nieuwe rulingbeleid

Het bericht 'Ombudsman wil meer aandacht voor obstakels Caribische studenten'

De aangekondigde evaluatie van het monetair beleid

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl