Tweedemonitor / Kamervraag / De rampzalige kaalkap van bossen voor biomassaDe rampzalige kaalkap van bossen voor biomassa

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z23651

2020Z23651

(ingezonden 3 december 2020)

Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de rampzalige kaalkap van bossen voor biomassa.

  1. Bent u bekend met het bericht 'Er verdwijnt ‘Amsterdam’ aan bos per jaar door biomassa' en het vernietigende rapport 'Hidden inside a wood pellet: Intensive logging impacts in Estonian and Latvian forests'? 1)
  2. Wat vindt u ervan dat er in Estland en Letland ieder jaar opnieuw ‘een volwassen bos ter grootte van de gemeente Amsterdam wordt gekortwiekt voor biomassa’, waarvan Nederland (samen met Groot-Brittannië en Denemarken) de grootste afnemer is? Wist u dit al? Schrikt u hiervan? Doet het u iets?
  3. Kunt u zich herinneren dat u op eerdere Kamervragen over biomassa hebt geantwoord “dat u het beeld niet herkent dat hele bossen gekapt worden voor de productie van houtpellets die in Nederland worden gebruikt”? Staat u nog steeds achter deze woorden? Zo ja, hoe valt dat te rijmen met bovengenoemd rapport, waaruit het tegendeel blijkt? Hebt u ons voor de gek gehouden? 2)
  4. Kunt u zich herinneren dat u op dezelfde Kamervragen hebt geantwoord “dat het van groot belang is dat er in Nederland en wereldwijd meer bos kan groeien”? Deelt u de conclusie dat dat haaks staat op uw eigen biomassabeleid, waarmee u direct bijdraagt aan de rampzalige kaalkap van (oer)bossen? Wilt u deze vernietigende, geldverslindende klimaatfarce werkelijk op uw geweten hebben? 3) 
  5. Hoe kunt u, met uw volle verstand, het kappen en verbanden van bossen – waarbij bovendien netto méér CO2 vrijkomt dan bij kolen en gas – in ’s hemelsnaam ‘duurzaam’ en ‘klimaatneutraal’ noemen? Deelt u de conclusie dat de klimaatgekte van tegenstrijdigheden aan elkaar hangt en met de dag weerzinwekkender wordt?
  6. Wanneer vertrekt u naar Estland / Letland om de kaalkap met eigen ogen te aanschouwen, tot inkeer te komen en vervolgens maar één conclusie te trekken: hier moeten we onmiddellijk mee stoppen?
  7. Klopt het dat er nog altijd subsidie voor biomassa aangevraagd kan worden? Klopt het dat afgegeven subsidiebeschikkingen voor biomassa een looptijd van 12 jaar hebben? Klopt het dan ook dat er, nadat u uw ‘afbouwpad’ hebt gepresenteerd en er geen nieuwe beschikkingen meer worden afgegeven, nog wel voor 12 jaar biomassa verstookt zal worden?
  8. Bent u ertoe bereid de bestaande subsidiebeschikkingen in te trekken en per direct volledig te stoppen met biomassa, of welke vorm van klimaatbeleid dan ook?

1) De Telegraaf, 2 december 2020, 'Er verdwijnt ''Amsterdam'' aan bos per jaar door biomassa'. (https://www.telegraaf.nl/nieuws/1146424673/er-verdwijnt-amsterdam-aan-bos-per-jaar-door-biomassa);

Siim Kuresoo, Liis Kuresoo en Uku Lilleväli (2020), Hidden inside a wood pallet: Intensive logging impacts in Estonian and Latvian forests, Estonian Fund For Nature. (https://elfond.ee/biomassreport)

2) Aanhangsel Handelingen II, 2019/20, 3212, p. 1.

3) Aanhangsel Handelingen II, 2019/20, 3212, p. 2.

Indiener

Alexander Kops (PVV)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 18333 )

Publicatiedatum
3 December 2020Gerelateerd

De ecologische ramp achter biomassa die uit Estland komt

De rampzalige kaalkap van bossen voor biomassa

Het uitfaseren van subsidies voor houtige biomassa

De ramp die biomassa heet

De (bij)stook van biomassa in centrales

Het onmiddellijk stopzetten van biomassa

De massale kap van Nederlandse bossen

De duurzaamheid van houtige biomassa

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl