Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Nog maar eens per drie jaar preventief onderzoek naar borstkanker’Het bericht ‘Nog maar eens per drie jaar preventief onderzoek naar borstkanker’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z23649

2020Z23649

(ingezonden 3 december 2020)

Vragen van het lid Sazias (50PLUS) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Nog maar eens per drie jaar preventief onderzoek naar borstkanker’

  1. Bent u op de hoogte van het bericht ‘Nog maar eens per drie jaar preventief onderzoek naar borstkanker’? 1)
  2. Bent u zich bewust dat door het verlengen van de periode tussen twee onderzoeken de kans bestaat dat mensen te laat gediagnostiseerd worden en daardoor mogelijk onnodig komen te overlijden?
  3. Bent u bereid te laten berekenen hoeveel levens dit mogelijk zou kunnen gaan kosten?
  4. Bent u op de hoogte van het feit dat vrouwen die deelnemen aan het onderzoek 50% minder kans hebben om te overlijden aan borstkanker?
  5. Hoe gaat u de regionale verschillen verkleinen?
  6. Hoe komt het dat er grote regionale verschillen ontstaan?
  7. Kunt u aangeven hoelang u het nodig acht de periode te verlengen?
  8. Wordt er gemonitord hoe groot de toename van het aantal ontdekkingen van kankergevallen is die al in een verder stadium van de ziekte zitten?

1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/204599734/nog-maar-eens-per-drie-jaar-preventief-onderzoek-naar-borstkanker?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=seeding-telegraaf


Gerelateerd

Het bericht ‘Nog maar eens per drie jaar preventief onderzoek naar borstkanker’

De hoge sterfte en mishandeling van kalfjes die geboren worden in de melkveehouderij

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het persbericht van Divosa van 1 oktober jl., over de Budgetten gebundelde uitkeringen 2019 en 2020 en over de middelen voor re-integratie en minimabeleid

Het bericht ‘Politie stelt onderzoek in naar misstanden binnen Landelijke Eenheid’

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

De kosten van stimulering van elektrische auto’s en de totaal onderschatte vooruitgang in batterij technologie

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl