Tweedemonitor / Kamervraag / De Italiaanse overheid die de ECB zou verzoeken schulden kwijt te scheldenDe Italiaanse overheid die de ECB zou verzoeken schulden kwijt te schelden

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z23472

2020Z23472

(ingezonden 2 december 2020)

Vragen van lid Slootweg (CDA) aan de minister van Financiën over de Italiaanse overheid die de ECB zou verzoeken schulden kwijt te schelden

 1. Bent u bekend met het artikel: “Italië wil dat ECB staatsschuld kwijtscheldt, maar Frankfurt peinst er niet over.”? 1)
 2. Kunt u bevestigen dat Italië via officiële wegen bij de Europese Centrale Bank (ECB) het verzoek heeft ingediend schulden kwijt te schelden?
 3. Kunt u aangeven hoeveel schulden er bij de ECB staan en kunt u dit specificeren per lidstaat?
 4. Kunt u aangeven hoe hoog de staatsschuld is per lidstaat uit de Eurogroep?
 5. Klopt het dat Italië een aandeel van 13,8 procent in het kapitaal van de ECB heeft? En kunt u het verloop van dit aandeel over de afgelopen 15 jaar weergeven?
 6. Kunt u een overzicht geven van de momenten, sinds het uitbreken van de COVID-19-crisis, dat er in de Eurogroep gesproken is over de schuldenproblematiek van lidstaten?
 7. Kunt u aangeven welk beleid de Eurogroep en de Ecofin hebben ontwikkeld om de Europese schuldenproblematiek aan te pakken?
 8. Kunt u aangeven op welke juridische kaders de ECB zijn opkoopprogramma heeft gebaseerd en in welke mate deze regels kwijtschelden van schulden mogelijk maken?
 9. Kunt u aangeven wat “monetaire financiering” betekent?
 10. Kunt u tevens aangeven wat er in de Europese verdragen staat over financieren van lidstaten door de ECB?
 11. Kunt u aangeven hoe het kwijtschelden van schulden technisch werkt? Dus wat gebeurt er op de ECB-balans en op welke manier worden deze schulden afgeschreven?
 12. Kunt u aangeven wat kwijtschelden van deze schulden effectief betekent voor andere lidstaten en in het bijzonder voor Nederland?
 13. Dient de Eurogroep goedkeuring te geven voor het kwijtschelden van schulden door de ECB?
 14. Heeft de regering of de Kamer een mogelijkheid om dit te voorkomen, mocht de ECB hiertoe besluiten?
 15. Kunt u aangeven of aanspraak maken door Italië op het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) gebruikt kan worden als middel om schulden te herstructureren?
 16. Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?

1) NRC, 30 november 2020 (https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/30/italie-wil-dat-ecb-staatsschuld-kwijtscheldt-maar-frankfurt-peinst-er-niet-over-a4022050)


Gerelateerd

Het bericht ‘ECB veroorzaakt twijfel over ‘groen’ en ‘bruin’ schuldpapier’

De Italiaanse overheid die de ECB zou verzoeken schulden kwijt te schelden

De aangekondigde evaluatie van het monetair beleid

De berichten ‘Italië wil dat de ECB staatsschuld kwijtscheldt, maar Frankfurt peinst er niet over’, ‘Gratis geld, het blijft een aantrekkelijk idee’ en ‘Italië pleit voor kwijtschelding schulden door de ECB’

Het opkopen van staatsobligaties door de ECB

Het bericht ‘ECB to consider allowing inflation to exceed target, Lagarde says’

De berichten ‘Italian banks rush to profit from ECB negative rates’ en ‘Italiaanse banken lenen extra miljarden uit noordelijke landen’

De berichten 'La Bce vuole dal Tesoro 700 milioni di fondi per Mps' en 'ECB tells Monte dei Paschi to boost capital for bad loan deal'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl