Tweedemonitor / Kamervraag / De European Disability CardDe European Disability Card

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z23469

2020Z23469

(ingezonden 2 december 2020)

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister voor Medische Zorg over de European Disability Card

  1. Wat vindt u ervan dat mensen met een beperking middels een speciale kaart worden erkend?
  2. Bent u bekend met de voordelen die eigenaren van een European Disability Card[1] krijgen?
  3. In hoeverre bent u van mening dat dit soort voordelen op cultureel en sportgebied wenselijk zijn met betrekking tot de integratie en participatie van de groep? Kunt u daar een toelichting op geven?
  4. Deelt u de mening dat een European Disability Card bijdraagt aan de participatie van mensen met een onzichtbare beperking zoals autisme, onder meer omdat hun beperking met deze kaart zichtbaar wordt gemaakt?
  5. Heeft u kennisgenomen van de evaluatie[2] van de European Disability Card door de Europese Commissie? Welke conclusies trekt u daaruit met betrekking tot Nederland?
  6. Bent u vooralsnog geen voorstander van de invoering van de European Disability Card in Nederland, zoals in een brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vorig jaar per brief [3] met de Kamer werd gedeeld? Zo ja, welke overwegingen hanteert u?
  7. Waarom zijn de ‘lastige opgaven’, zoals in deze brief wordt gesteld, [4] onverenigbaar met de invoering van een European Disability Card en wat zou nodig zijn om de invoering van de European Disability Card wel verenigbaar te maken met het huidige beleid?
  8. Is het een optie om de European Disability Card als aanvulling op de huidige verwezenlijking van de algehele toegankelijkheid voor mensen met een beperking in te voeren, zoals onlangs aanbevolen door het Europees Parlement?[5] Bent u daartoe bereid?

[1] European Disability Card, datum onbekend, 'Een kaart om de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te vergemakkelijken' (https://eudisabilitycard.be/nl/de-kaart) ; Europese Commissie, datum onbekend, 'EU disability card' (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139)

[2] European Disability Forum, december 2019, 'EDF report on user experiences with the Disability Card pilot project 2016-2019' (http://www.edf-feph.org/european-disability-card)

[3] Kamerstuk, documentnr. 2019Z14815 (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/28/commissiebrief-inzake-verzoek-om-mogelijkheid-tot-aanvraag-van-european-disability-card-edc-in-nederland)

[4] Idem

[5] Europees parlement, 18 juni 2020, resolutie over de European Disability Strategy post-2020 (2019/2975(RSP)) (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0156_EN.pdf)


Gerelateerd

De European Disability Card

Het bericht ‘Minister Van Engelshoven eindigt subsidie op de MBO card’

Het rapport ‘The Sobering Truth: Incentivizing Alcohol Death and Disability’

Het bericht dat een problematische gokker veel te lang zijn gang kon gaan in het casino

Het bericht dat slechts 6 op de 10 Nederlanders weten wat de termen ‘budget’, ‘inflatie’ en ‘rente’ betekenen

De relatie tussen besmetting met de parasiet Toxoplasma gondii en het risico op ongevallen en geestelijke aandoeningen.

De wetenschappelijke borging van het klimaatbeleid

Nederlandse kritiek op vermeende onderdelen van het Israëlische regeerakkoord

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl